Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107214
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vieraitytė, Deimantė
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Kauno visuomeninės šiuolaikinės architektūros analizė
Other Title: The analysis of Kaunas public contemporary architecture
Extent: 57 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Kauno šiuolaikinė architektūra;Contemporary architecture of Kaunas;Miesto įvaizdis;City image;Kauno visuomeninė architektūra;Public architecture of Kaunas
Abstract: Darbe nagrinėjamas objektas yra Kauno šiuolaikinė visuomeninė architektūra. Kad galėtume tikslingai įvertinti architektūros objektų įtaką įvaizdžiui, pirmiausiai yra išsiaiškinama įvaizdžio sąvokos esmė, reikšmė ir jį formuojantys elementai. Tai padarius analizuojami atrinkti Šiuolaikinės visuomeninės architektūros objektai: KTU „Santakos“ slėnis, LSMU naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, LSMU biblioteka ir informacijos centras, Kauno autobusų stotis, verslo centrai „Kauno dokas“, „Arka“, „Cube“. Išanalizavus pastatus išskiriami jiems bendri ir prie miesto įvaizdžio formavimo prisidedantys bruožai: naujai dekoratyvūs fasadai, naudojamos naujos medžiagos, racionalių ir inovatyvių sprendimų dermė, prisidėjimas prie ekologijos, istorijos išsaugojimas, tolimesnė rajonų plėtra, modernių mokslo centrų gausa. Toliau yra nagrinėjama naujos architektūros istorinėje aplinkoje statyba, miesto valdžios indėlis ir teisiniai architektūros kokybės reikalavimai, Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos veikla kontroliuojant modernios architektūros statybą istorinėje aplinkoje. Prieinama prie išvadų, kad reikia apibrėžti aiškesnius kriterijus architektūros kokybės nustatymui. Taip pat Kauno miesto architektūra seka naujomis pasaulinėmis architektūros tendencijomis, prisideda prie problemų sprendimo, dėka kontekstualumo sudaro architektūriškai darnaus ir modernaus miesto įvaizdį.
The object of the work is the modern public architecture of Kaunas. In order to purposefully assess the influence of architectural objects on the city image, first of all, it is needed to clarify the concept of the city image and determine what elements contribute to it. After doing so, selected objects of modern public architecture are analyzed: KTU „Santaka Valley“, LSMU latest pharmaceutical and health technology center, LSMU library and information center, Kaunas bus station, business centers „Kauno dokas“, „Arka“ and „Cube“. After analyzing the buildings, common features that contribute to the formation of the city's image are singled out, which are: new ways to decorate facades, use of new materials, harmony of rational and innovative solutions, contribution to ecology, preservation of history, further development of districts, abundance of modern science centers. Then the construction of new architecture in the historical environment, the contribution of the city government and legal requirements for the quality of architecture, the activities of Kaunas Council of Architecture and Urbanism Experts in controlling the construction of modern architecture in the historical environment are further analyzed. It is concluded that clearer criteria for determining the quality of architecture need to be defined. Also, the architecture of Kaunas city follows new global architectural tendencies, contributes to the solution of modern world problems, and thanks to its contextuality creates the image of an architecturally sustainable and modern city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107214
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on May 1, 2021

Download(s)

37
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons