Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107205
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Matusevičius, Mantas
Supervisor: Vitunskienė, Vladzė
Title: Mažų ūkių raida ir rezultatyvumas Europos Sąjungoje
Other Title: Development and performance of small farms in European Union countries
Extent: 48 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Maži ūkiai;Small farm;Ūkio dydis;Farm size;Ekonominiai rodikliai;Economic perform
Abstract: Tyrimo objektas: mažų ūkių plėtra ir ekonominiai rodikliai Tyrimo tikslas: palyginti mažų ūkių plėtros ir ekonominio efektyvumo tendencijas Europos Sąjungos šalyse, išanalizavus mažų ūkių veiksnius ir ekonominio naudingumo rodiklius Tikslai: 1) išnagrinėti mažų ūkių sąvokas ir jų interpretacijas Europos Sąjungoje; 2) nustatyti ir apibrėžti pagrindinius veiksnius ir ūkių ekonominės veiklos rodiklius; 3) sukurti mažų ūkių plėtros ir ekonominio efektyvumo įvertinimo metodiką; 4) atlikti lyginamąją analizę ir nustatyti smulkiųjų ūkių plėtros ir ekonominio efektyvumo tendencijas Europos Sąjungos šalyse Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir statistikos analizė, grafinis vaizdas, dedukcija ir indukcija. Tyrimo rezultatai: • pirmoje dalyje išnagrinėtos mažų ūkių sąvokų interpretacijos; • antroje dalyje buvo parengta mažų ūkių plėtros ir ekonominio efektyvumo įvertinimo metodika; • trečiojoje dalyje atlikta lyginamoji analizė, siekiant išsiaiškinti smulkaus ūkio plėtros ir ekonominės veiklos rezultatus ES šalyse; • Tyrimai atskleidė, kad daugeliu atvejų maži ūkiai ES šalyse nėra tolygiai pasiskirstę ir labai skiriasi vienas nuo kito.
Research object: development and economic performance of small farms Research aim: to compare the development and economic performance trends of small farms in the European Union countries after analyzing the factor and economic performance indicators of small farms Objectives: 1) to examine the concepts of small farms and their interpretations in the European Union; 2) to identify and define the main factor and economic performance indicators of farms; 3) to develop a methodology for assessing the development and economic performance of small farms; 4) to perform a comparative analysis and to determine the tendencies of small farms development and economic performance in the European Union countries Research methods: analysis of scientific literature and statistics, graphical representation, deduction and induction. Research results: • in the first part interpretations of small farm concepts were examined; • in the second part a methodology for assessing development and economic performance of small farms of was developed; • in the third part comparative analysis was made to determine the tendencies of small farm development and economic performance in the EU countries; • research revealed that in most cases small farms in EU countries are not evenly distributed and differs a lot from each other.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107205
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
mantas_matusevicius_bd.pdf1.96 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

19
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.