Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107199
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Venckutė, Ieva
Supervisor: Milašius, Kazys
Title: Didelio meistriškumo kalnų dviratininkų rengimas
Other Title: Training methods of highly skilled mountain bikers
Extent: 36 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Dviračių sportas;Cycling;Profesionali komanda;Professional team;Rengimo metodai;Training methods
Abstract: Dviračių sportas yra vienas iš sunkiausių ištvermės sporto šakų, kadangi fizinio krūvio trukmė bei intensyvumas yra nepaprastai didelis . Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje itin išpopuliarėjo kalnų dviračių sportas. Todėl vis didėjantis dviratininkų skaičius skatina pradėti rengti naujas varžybas, tuo pačiu didėja ir varžybų pasirinkimas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje. Auga domėjimasis ir treniravimo metodais, bei testais, atliekamais dviratininkams, kurių dėka yra palengvinamas ir treniruočių sudarymo planais. Todėl yra aktualu įsigilinti į testų duodamą naudą, ir reikšmę, kaip tai gali palengvinti sportininko tobulėjimą ypač profesionalų komandoje ir išsiaiškinti kokį krūvį patiria sportininkai, priklausantys profesionalioms kalnų dviračių komandoms. Tikslas. Ištirti didelio meistriškumo kalnų dviračių „DMT RACING TEAM“ vyrų komandos dviratininkų rengimą. Tyrimo uždaviniai. Išanalizuoti didelio meistriškumo kalnų dviratininkų komandos rengimosi struktūrą ir turinį metiniu ciklu; nustatyti fizinio parengtumo rodiklių kaitą sezono eigoje; atskleisti atliekamų testų naudą dviratininkų rengimo struktūrai. Buvo analizuojamas didelio meistriškumo kalnų dviračių „DMT RACING TEAM“ komandos fizinis krūvis parengiamuoju, bei varžybiniu laikotarpiu. Analizuoti ir sportininkų treniruočių duomenys, jų kasdienė veikla stovyklos metu. Tyrime dalyvavo penki komandos dviratininkai, kurių amžius 23-34 metai, o vidutinis ūgis siekia 183,4cm. Išanalizavus sportininkų treniruočių dienoraščius, duomenys atskleidė, jog dviratininkai vidutiniškai numynė metiniame treniruočių cikle apie 23027 kilometrus, vidutiniškai apie 75 kilometrus pratybų dieną, bei sudalyvavo 39 varžybose, kuriose pasiekė ir svarbių pergalių. Penkiuose svarbiausiuose startuose, tik vienose iš jų nepateko į TOP3. Komandos narių antropometriniai fizinio išsivystymo rodikliai metiniu treniruočių ciklu kito nedaug, lyginant parengiamajį ir varžybinį laikotarpius. Tačiau pagal aptiktus duomenis literatūroje rašoma, jog mažesnė kūno masė gali suteikti pranašumo šiame daug jėgų reikalaujančiame sporte. Nagrinėjant duomenis ir lyginant komandos narius ir jų varžybinius rezultatus, pastebimas gan ryškus skirtumas tarp didesnį, bei mažesnį svori turinčius dviratininkus, tuo remiantis galima sutikti su šiuo teiginiu. Kalnų dviratininkų aerobinio pajėgumo rodikliai buvo stebimi ir testuojami ties anaerobiniu slenksčiu . Pulso dažnis sumažėjo nežymiu skirtumu, lyginant parengiamąjį ir varžybinį laikotarpį. Dviratininkams aerobinio pajėgumo rodiklis itin svarbus, norint palaikyti didelio intensyvumo fizinį krūvį, kuris trunka daugiau nei 2val. Nustatyti dviratininko gebėjimą išlaikyti didelio intensyvumo fizinį krūvį yra naudojamas anaerobinio slenksčio tyrimas, kuris leidžia sužinoti apie sportininko ištvermę.
Cycling is one of the most difficult endurance sports, as the duration and intensity of physical activity is extremely high. Mountain biking has become popular in the world over the last decade. Therefore, the growing number of cyclists encourages to start organizing new competitions, at the same time the choice of competitions is increasing not only in Lithuania, but also in neighboring countries and around the world. There is a growing interest in training methods, as well as tests performed on cyclists, which also facilitates training plans. It is therefore important to delve into the benefits of tests, and the significance of how this can facilitate an athlete’s development, especially in a professional team, and to find out what load athletes on professional mountain biking teams experience. The aim of this study was to investigate „DMT RACING TEAM“ cyclists training system during one year period. The tasks of this study was to aanalyze the training structure and content of a team of highly skilled mountain bikers on an annual cycle; to determine the change of physical fitness indicators during the season; to reveal the benefits of the tests performed on the cycling training structure. Was analyzed “DMT RACING TEAM “ members of high-performance in mountain biking, during the preparation and competition period. Athletes' training data and their daily activities during the camp. The study involved five team cyclists aged 23-34 years old with an average height of 183.4cm. Analyzing the training diaries of athletes, the data revealed that cyclists made around 23027 kilometers on average in the annual training cycle, an average of 75 kilometers per day of exercise, and participated in 39 competitions, where they also achieved important victories. In the top five starts, only one of them did not make it to the TOP3. The anthropometric physical development indicators of the team members changed little during the annual training cycle, comparing the preparation and competition periods. However, based on the data found, it is written in the literature that lower body weight can provide an advantage in this demanding sport. Analyzing the data and comparing the team members and their competitive results, there is a rather significant difference between higher and lower weight cyclists, so we could agree with this statement. Indicators of aerobic capacity of mountain bikers were monitored and tested at the anaerobic threshold. Pulse rate decreased by a small difference when comparing the preparation and competition period. For cyclists, the aerobic capacity indicator is critical to sustaining high-intensity exercise that lasts more than 2 hours. To determine a cyclist’s ability to withstand high-intensity exercise, an anaerobic threshold test is used to learn about an athlete’s endurance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107199
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
ieva_venckute_bd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.