Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107195
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jakubauskienė, Justina
Title: Vertimui skirtų tekstų ir „Quizlet“ platformos panaudojimo galimybės moksleivių teminio anglų kalbos žodyno plėtrai
Other Title: The use of translation texts and "Quizlet" platform for students' thematic English vocabulary development
Extent: 29 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Quizlet;Quizlet;Vertimas;Translation;Pedagoginis vertimas;Pedagogical translation;Žodyno plėtra;Vocabulary development
Abstract: Pastebėjus, kad vienoje Kauno rajono gimnazijoje 9 klasės moksleiviai anglų kalbos pamokų metu prastai įsisavina ir menkai moka įtvirtinti naujų teminių anglų kalbos žodžių, nuspręsta išbandyti ir įvertinti „Quizlet“ internetinės platformos ir vertimo tekstų poveikį siekiant anglų kalbos teminio žodyno plėtros. Tyrimo metu buvo analizuojami pokyčiai, susiję su moksleivių anglų kalbos teminio žodyno plėtra. Anglų kalbos pamokų metu buvo naudojami vertimo tekstai ir „Quizlet“ platforma, o po pamokų vyko refleksijos žodžiu su moksleiviais. Teorinėje tyrimo dalyje aprašomos teorinės vertimui skirtų tekstų panaudojimo galimybės ugdymo procese ir „Quizlet“ internetinės platformos funkcijos bei įtaka žodyno plėtrai. Pristatomas vertimas, kaip iš naujo atrandamas užsienio kalbų ugdymo metodas ir analizuojama specifinė pedagoginio vertimo metodika, ugdanti užsienio kalbos gebėjimus ir leidžianti mokytojui įžvelgti realias moksleivio žodyno galimybes. Kaip vertingas žodyno mokymo(si) įrankis pasirinkta užsienio kalbų klasėse sparčiai populiarėjanti „Quizlet“ sistema, kurioje esanti žodyno kortelių funkcija praturtina anglų kalbos pamokas interaktyviais elementais. Tyrimo metu pastebėta, kad vertimui skirti tekstai ir „Quizlet“ internetinė platforma yra naudingi įrankiai plečiant moksleivių teminį anglų kalbos žodyną. Aktualios vertimo tekstų temos bei „Quizlet“ žodyno kortelių funkcija skatino moksleivius mokytis naujų žodžių, mokytis pritaikyti ir suprasti aktyvių žodžių reikšmes kontekste. Lyginant pirmos ir paskutinės teminių pamokų vertimo tekstų vertinimo rezultatus, paaiškėjo, kad moksleivių vertimo rezultatų vidurkis pakilo 1,06 balo. Moksleiviai teigė, kad jaučia aktyvaus anglų kalbos teminio žodyno plėtros pagerėjimą, išmoko labiau susitelkti mokantis naujų žodžių bei pastebėjo „Quizlet“ platformos ir vertimo tekstų, kaip anglų kalbos žodyno mokymo(si) įrankių, naudą.
Having noticed that in one of Kaunas district gymnasiums 9th grade students during their English lessons are not able to retain and recall new thematic English words, it was decided to test and evaluate the impact of the Quizlet online platform and translation texts on the development of English thematic vocabulary. The study analyses changes related to the development of students' English thematic vocabulary. Translation texts and the Quizlet platform were used during English classes, followed by oral reflections with students. The theoretical part of the research describes the theoretical possibilities of using translation texts for educational purposes and the functions and influence of the Quizlet online platform on vocabulary development. Translation is presented as a newly rediscovered method of foreign language teaching. Also, a specific methodology of pedagogical translation is analysed, which develops foreign language skills and allows the teacher to see the real capabilities of the student's vocabulary. The Quizlet system, which is rapidly gaining popularity in foreign language classes, has been chosen as a valuable vocabulary teaching/learning tool, in which the function of Flashcards introduces an interactive element into English lessons. The study found that the translation texts and the Quizlet online platform are useful tools for developing students' thematic vocabulary in English. Relevant topics for translation texts and the Quizlet Flashcard feature encouraged students to learn new words and understand the meanings of active words in a context. When comparing the evaluation results of the translation texts of the first and the last thematic lessons, it became clear that the average translation text results of the students increased by 1.06 points. Students said they felt an improvement in the development of an active English thematic vocabulary, learned to be more focused and dedicated when learning new words and noticed the benefits of the Quizlet platform and translation texts as valuable learning tools for English vocabulary.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107195
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 1, 2021

Download(s)

53
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.