Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107193
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Griniūtė, Diana
Supervisor: Ramanauskė, Neringa
Title: Pieno savikainos analizė ir jos mažinimo galimybės VšĮ "ASU Mokomajame ūkyje"
Other Title: The Analysis of Milk‘s Prime Cost and Possibilities for Its Reduction in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“.
Extent: 43 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Savikaina;Prime cost;Analizė;Analysis;Veiksniai;Factors
Abstract: Uždaviniai: • Išanalizuoti pieno savikainos sampratą ir sandarą. • Nustatyti pieno savikainos veiksnius ir parengti savikainos analizės instrumentarijų • Įvertinti pieno savikainą VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“. • Nustatyti pieno savikainos mažinimo galimybes VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“ Tyrimo metodai: Lietuvos ir užsienio mokslinės bei periodinės literatūros analizės, teisės aktų analizė, statistiniai, palyginimo, apibendrinimo metodai, aprašomasis metodas, grafinis vaizdavimas. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje: išnagrinėta pieno savikainos esmė, sandara ir savikainos kalkuliavimo veiksniai. • antrojoje darbo dalyje: įvertinta pieno savikaina VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“ • trečiojoje darbo dalyje: nustatytos pieno savikainos mažinimo galimybės VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“. • Pagrindinė išvada – išanalizavę Všį „ASU Mokomojo ūkio“ pieno savikainos sampratą, nustačius veiksnius, pateikti savikainos mažinimo galimybes.
Objectives: • Analyze milk‘s prime cost conception and structure; • Identify main factors in milk‘s prime cost, and prepare prime cost analysis‘ instrumentation; • Evaluate milk‘s prime cost in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“; • Identify milk‘s prime cost reduction potentials in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“. Research methods: methods include the analysis of Lithuanian and foreign scientific and periodic literature, the analysis of legislations, statistics, the methods of comparison and generalization, with the inclusion of descriptive methods and graphic depiction. Research results: • The first part of the studies analyzes milk‘s prime cost essence, structure, and its calcuation factors; • The second part of the studies evaluates milk‘s prime cost in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“; • The third part of the studies identifies the opportunities to reduce milk‘s prime cost in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“; • Final conclusion: after analysing the conception of milk‘s prime cost and its main factors in VšĮ „ASU Mokomajame ūkyje“, the task is to present the potential option to reduce the prime cost.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107193
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on May 1, 2021

Download(s)

29
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons