Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107191
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Valuckas, Ernestas
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: „X“ ūkininko ūkio verslo vystymas
Other Title: Development of „X“ farmer farm business
Extent: 40 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Ūkininko ūkis;Farm;Verslas;Business;Verslo vystymas;Business development
Abstract: Tyrimo objektas – ūkininko ūkio verslo vystymas. Darbo tikslas – atlikus „X“ ūkininko ūkio veiklos analizę bei vertinimą, pateikti jo vystymo kryptis. Darbo uždaviniai: 1. Atlikti žemės ūkio verslo organizacijos vystymo teorinę analizę. 2. Atlikti „X“ ūkininko ūkio veiklos analizę bei vertinimą. 3. Pateikti „X“ ūkininko ūkio vystymo kryptis. Darbo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, įmonės dokumentų analizė, pusiau struktūrinis interviu, SSGG, grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti ūkininko ūkio verslo vystymo teoriniai principai, aptariami ūkininko ūkio vystymą lemiantys išoriniai ir vidiniai veiksniai, ūkininko ūkio vystymo sprendimai. • Antroje dalyje atliekama „X“ ūkininko ūkio veiklos analizė. Ūkis – siaurai specializuotas, jau penkerius metus pagrindinė ūkio veikla – daržininkystė. Stipriosios ūkio pusės yra paklausios produkcijos auginimas ir pardavimas, priimtinos rinkai kainos. Kaip pagrindinė silpnybė buvo išskirtas ūkio veiklos sezoniškumas. • Trečiojoje dalyje pateikiamos „X“ ūkininko ūkio verslo vystymo kryptys: integracija, specializacija, diversifikacija. Svarstant ūkio plėtros galimybę, buvo pasirinktas sprendimas – specializacija. Pasiūlymo įgyvendinimas leis eliminuoti ūkio silpnybę – sezoniškumą.
The object of the research: the development of a farm business. The aim of the paper: following the analysis and evaluation of the ‘X’ farmer's farm activity, to provide directions for the farm business development.. The goals of the research: 1. To conduct a theoretical analysis of the development of an agricultural business organization. 2. To carry out an analysis and evaluation of the ‘X’ farmer's farm activity. 3. To provide directions for the development of the ‘X’ farmer's farm. Research methodology: analysis of the scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of statistics, analysis of company documents, semi-structured interviews, SWOT, graphic imaging methods. Results: • The first part of the paper analyses the theoretical principles of the development of the farm business, explores external and internal factors determining farm development, and discusses decisions on the development of the farmer‘s farm. • The second part is an analysis of the activity of the ‘X’ farmers farm. The farm is narrowly specialized; for five years, the main activity of the farm has been horticulture. The strengths of the farm are the cultivation and sale of goods in demand, as well as acceptable prices for the market. The seasonality of the farm activity is distinguished as the main weakness. • The third part of the paper presents some directions for the development of the ‘X’ farmer’s farm business: integration, specialization, and diversification. When considering the possibility of economic development, a solution was chosen – specialization. The implementation of the proposal will help the farm eliminate the weakness of seasonality
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107191
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
ernestas_valuckas_bd.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.