Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107190
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Maziliauskienė, Lina
Title: QR kodų panaudojimas 2 klasės lietuvių kalbos pamokose aktyvinant mokinių mokymą(si)
Other Title: Use of QR codes in 2nd grade lithuanian language lessons for student-activating teaching
Extent: 45 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: QR kodų panaudojimas 2 klasės;Use of QR codes in 2nd grade;Lietuvių kalbos pamokos;Lithuanian language lessons;Mokymosi aktyvinimas;Learning activation
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra įvertinti QR kodų taikymą lietuvių kalbos pamokose stiprinant mokinių mokymosi aktyvinimą. Praktiką atliekant pastebėta, kad lietuvių kalbos pamokose mokiniams yra nuobodu, neįdomu, jiems sunkiai sekasi skaityti, įsiminti taisykles bei mokytis gramatikos. Problema – 2 klasės mokinių mokymosi aktyvinimas lietuvių kalbos pamokose. Būtent todėl tyrimui pasirinkti šios klasės mokiniai. Teorinėje darbo dalyje, remiantis įvairių autorių nuomone, aprašyti mokytojų naudojami metodai, kurie aktyvina mokinių ugdymo procesą. Mokymo ir mokymosi metodų paskirtis – padėti mokiniui aktyvinti mokymą(si). Taip pat išsiaiškintos teorinės IT panaudojimo galimybės. Aktyvių metodų ir tikslingas IT naudojimas pradinėse klasėse gali padidinti mokymo(si) aktyvinimą bei padėti mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų. Šio tyrimo metu atskleista, kaip nauja IT priemonė (QR kodai) stiprina mokinių mokymosi aktyvinimą lietuvių kalbos pamokose. QR kodų taikymo eksperimento metu mokiniai pajuto mokymosi sėkmę, didėjo jų mokymosi aktyvumas ir domėjimasis lietuvių kalbos pamoka. Mokinius aktyvino užduotys su QR kodais, tai jiems kėlė teigiamas emocijas ir atradimo džiaugsmą, darbas su QR kodais buvo įtraukus, įdomus bei aktyvinantis. Pamokose, kuriose buvo taikomi QR kodai, mokiniai dirbo labiau savarankiškai, mokytoja juos įgalino įsitraukti į diskusijas, teikti pasiūlymus, ieškoti informacijos ir atlikti užduotis patiems.
This study aims to evaluate the application of QR codes in Lithuanian language lessons by strengthening the activation of students' learning. During the internship, it was noticed that students are bored and uninterested in Lithuanian language lessons. They have difficulty reading, memorizing rules and learning grammar. The problem is the activation of 2nd grade students' learning in Lithuanian language lessons. This is the main reason why 2nd graders were selected for the study. The theoretical part of the work, based on the opinion of various authors, describes the methods used by teachers that activate the educational process. The purpose of teaching and learning methods is to help the student to activate teaching/learning. Theoretical possibilities of using IT are also clarified. The use of active methods and purposeful IT in primary classes can boost student engagement and help students to achieve better learning outcomes. This study reveals how a new IT tool (QR codes) strengthens the activation of students' learning in Lithuanian language lessons. During the QR code application experiment, students feel their learning success, their learning activity and interest in the Lithuanian language lessons increase. Students are activated by tasks with QR codes, which gives them positive emotions and joy of discovery. Moreover, working with QR codes is engaging, fun and activating. Pupils work more independently in the lessons that used QR codes. Teachers engage them in discussions, students are encouraged to make suggestions, search for information and complete the tasks on their own.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107190
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
lina_maziliauskiene_psbd.pdf2.62 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on May 1, 2021

Download(s)

23
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.