Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107187
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Tomkus, Laurynas
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Tiesioginės sėjos sėjamosios pritaikymas juostiniam žemės dirbimui ir sėjai
Other Title: Adaptation of the direct seed drill for strip tillage and seeding
Extent: 40 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Tiesioginė sėja;Direct seeding;Juostinis žemės dirbimas;Strip tillage;Juostinė sėja;Strip seeding
Abstract: Darbo tikslas – Išanalizuoti juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei mašinų ypatumus, patobulinti tiesioginės sėjos mašiną, ją pritaikant juostiniam žemės dirbimui ir sėjai, atlikti diskinių ir kaltinių noragėlių projektinius bei patobulintos mašinos eksploatacinius skaičiavimus. Darbo uždaviniai: 1) Išanalizuoti informacijos šaltinius apie žemės dirbimą ir sėjos technologijas, atkreipiant dėmesį į juostinės sėjos privalumus prieš tiesioginę sėjos technologiją. 2) Projektuojamai mašinai parinkti tinkamas darbines dalis ir patikrinti, ar jos tinka juostinio žemės dirbimo ir sėjos operacijoms atlikti. 3) Nustatyti ekonominius ir eksploatacinius rodiklius projektuojamai mašinai. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje dalyje atliekama analizė apie žemės dirbimo ir sėjos technologijas, pabrėžiant pagrindinius technologijų trūkumus ir privalumus. Šioje dalyje aptariama tiesioginės ir juostinės sėjos mašinos, jų konstrukcijos ir skirtumai. Antrojoje dalyje aptariama tiesioginės sėjos sėjamosios pritaikymas juostiniam žemės dirbimui ir sėjai bei projektuojamas mašinos patobulinimas. Parenkamos ir apskaičiuojamos darbinės dalys, apskaičiuojami ekonominiai ir eksploataciniai rodikliai bei aptariama darbo sauga. Pritaikant tiesioginės sėjos sėjamąją juostiniam žemės dirbimui ir sėjai, projektuojamas 3 metrų padargas su atpjovimo diskais ir kaltiniais noragėliais, skirtas kabinti ant priekinės tritaškės traktoriaus pakabos. Tobulinamam padargui, skirto įdirbti ražieną, parenkami 230 mm skersmens atpjovimo diskai ir 50 mm pločio kaltiniai noragėliai. Padargo tarpueiliai parenkami 333 mm, dėl pasirinktos tiesioginės sėjos sėjamosios noragėlių tarpueilių. Skaičiuojant ekonominius ir eksploatacinius rodiklius nustatytas juostinio žemės dirbimo ir sėjos agregato techninis našumas siekia 2,43 ha‧h-1, degalų sąnaudos – 22,00 l‧ha-1.
The purpose of the task is to analyze strip tillage and seeding technologies machines features, to improve direct seeding drill by customizing into strip tillage and seeding, perform calculations for cutting discs, forged coulters and improved machine operations. Tasks: 1) To analyze references about soil tillage and seeding technologies, mentioning strip seeding advantages against direct seeding technology. 2) Select working parts for the designed machine and verify suitability for operations of strip tillage and seeding. 3) Identify economic and operational indicators for the designed machine.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107187
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
laurynas_tomkus_bd.pdf2.8 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.