Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107181
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mameniškytė, Lina
Supervisor: Marcinkevičienė, Aušra
Title: Agroperlito įtaka šiltnamyje auginamų paprikų produktyvumui
Other Title: The influence of agroperlite on the productivity of greenhouse - grown sweet peppers
Extent: 34 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Paprikos;Sweet peppers;Agroperlitas;Agroperlite;Produktyvumas;Productivity
Abstract: Tyrimai vykdyti 2019 m. sausio – balandžio mėn. VDU Žemės ūkio akademijos Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro šiltnamyje. Tyrimų objektas – vienametė paprika (Capsicum annum L.), auginama šiltnamio sąlygomis. Tyrimų tikslas – nustatyti agroperlito įtaką šiltnamyje auginamų paprikų produktyvumui. Tyrimų uždaviniai: 1. Nustatyti agroperlito įtaką paprikų biometriniams ir fotosintetiniams rodikliams; 2. Nustatyti agroperlito įtaką paprika derlingumui. Tyrimo metodai. Paprikos ‘Rubika’ augintos šiltnamyje, vegetaciniuose induose su skirtingomis mitybinėmis terpėmis: kompostine žeme, skirtingo santykio (3:1; 1:1, 1:3) kompostinės žemės ir agroperlito mišiniais, kokoso plaušu bei mineraline vata. Paprikų aukštis matuotas liniuote nuo terpės paviršiaus iki aukščiausios jų vietos, o skersmuo – plačiausioje vietoje. Paprikų antžeminės dalies ir šaknų masė nustatyta laboratorijoje svėrimo ir džiovinimo metodu. Chlorofilo indeksas paprikų lapuose buvo nustatytas matuokliu „CCM – 200 plus“. Paprikų asimiliacinis lapų plotas matuotas matuokliu „WinDias 3“. Paprikų brandos tarpsniu suskaičiuoti kiekvieno augalo vaisiai ir jie pasverti. Tyrimų duomenų statistinė analizė atlikta naudojantis kompiuterine programa STATISTICA 10, o skirtumų tarp variantų vidurkių esmingumas įvertintas naudojant Fišerio kriterijų ir LSD testą. Darbo rezultatai. Didžiausias paprikų aukštis ir antžeminė masė nustatyta jas auginant kompostinės žemės ir agroperlito mišinyje 1:3, o šaknų masė – kokoso plauše. Mineralinėje vatoje augusių paprikų skersmuo (nuo 1,3 iki 1,4 karto), antžeminė (nuo 1,5 iki 2,3) ir šaknų masė (nuo 3,1 iki 5,0 karto) nustatyta esmingai mažesnė negu augusių kitose mitybinėse terpėse. Mineralinėje vatoje augusių paprikų asimiliacinis lapų plotas (nuo 2,0 iki 2,8 karto) nustatytas esmingai mažesnis, o chlorofilo indeksas lapuose (nuo 1,7 iki 2,2 karto) esmingai didesnis, negu augusių kitose mitybinėse terpėse. Didžiausias paprikų skaičius augale nustatytas jas auginant kompostinės žemės ir agroperlito mišinyje 1:1, o jų masė – kokoso plauše. Mineralinėje vatoje augusių paprikų vaisių skaičius augale (nuo 3,8 iki 5,0 karto) ir jų masė (nuo 5,2 iki 10,9 karto) nustatyta esmingai mažesnė, negu augusių kitose mitybinėse terpėse. Reikšminiai žodžiai: paprikos, agroperlitas, produktyvumas.
The research was carried out in January – April of Vytautas Magnus University Academy of Agriculture Open Access Land and Forest Joint Research Center greenhouse in 2019. Research object – Capsicum annum L. grown in a greenhouse. The aim of our study was to determine the influence of agroperlite on the productivity of sweet peppers grown in a greenhouse. Research tasks: 1. To determine the influence of agroperlite on biometric and photosynthetic parameters of sweet peppers; 2. To determine the influence of agroperlite on sweet peppers yield. Materials and methods. Sweet peppers ‘Rubika’ are grown in a greenhouse, in vegetative containers with different nutrient media: compost soil, different proportions (3: 1; 1: 1, 1: 3) of compost soil and agroperlite mixtures, coconut fiber and mineral wool. The height of sweet peppers was measured with a ruler from the surface of the medium to the highest point and the diameter at the widest point. The aboveground and root mass of sweet peppers was determined in the laboratory by weighing and drying. The chlorophyll index in sweet peppers leaves was determined with a “CCM-200 plus” meter. The assimilation leaf area of sweet peppers was measured with a “WinDias 3” meter. At the maturity stage of the sweet peppers, the fruits of each plant were counted and weighed. Statistical analysis of the study data was performed using the computer program STATISTICA 10 and the significant differences between the variants was assessed using Fisher's criterion and LSD test. Results. The maximum height and aboveground mass of sweet peppers were determined by growing them in a 1:3 mixture of compost soil and agroperlite, and the root mass was grown in coconut fiber. The diameter (from 1.3 to 1.4 times), aboveground (from 1.5 to 2.3) and root mass (from 3.1 to 5.0 times) of peppers grown in mineral wool were found to be significantly smaller than those grown in other nutrient media. The assimilation leaf area (2.0 to 2.8 times) of weet peppers grown in mineral wool was found to be significantly lower, and the chlorophyll index in leaves (1.7 to 2.2 times) was significantly higher than that of those grown in other nutrient media. The highest number of sweet peppers in the plant was determined by growing them in a 1:1 mixture of compost soil and agroperlite, and their weight – in coconut fiber. The number of sweet peppers grown in mineral wool in the plant (from 3.8 to 5.0 times) and their weight (from 5.2 to 10.9 times) were found to be significantly lower. Keywords: sweet peppers, agroperlite, productivity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107181
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
lina_mameniskyte_bd.pdf1.92 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.