Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107176
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baltrimaitė, Ieva
Supervisor: Ramanauskė, Neringa
Title: Nekilnojamojo turto mokesčio analizė ir poveikis valstybės biudžetui
Other Title: Real estate analysis and impact on the state budget
Extent: 34 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Nekilnojamas turtas;Real estate;Nekilnojamojo turto mokestis;Real estate tax;Mokesčiai;Taxes
Abstract: Tyrimo tikslas : atskleidus nekilnojamojo turto esmę,apmokestinimo principus bei veiksnius įtakojnačius mokestį, išsiaiškinti ir išanalizuoti jų taikymą praktikoje, bei nustatyti poveikį šalies biudžetui. Uždaviniai: • atskleisti nekilnojamojo turto mokesčio esmę bei būtinumą; • ištirti veiksnių įtaką nekilnojamo turto objektams europos sąjungoje; • išanalizuoti nekilnojamo turto veiksnių poveikį Lietuvos biudžetui Tyrimo metodika: Mokslinės literatūros, teisės aktų ir metodinės literatūros analizė ,duomenų sisteminimas, apibendrinimas, grafinis vaizdavimas, palyginimas, dokumentinė analizė. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama nekilnojamo turto mokesčio esmė, samprata,apmokestinimo princpai ir veiksniai įtakojantys mokestį; • Antroje darbo dalyje atskleidžiama ir analizuojama nekilnojamo turto mokesčio veiksnio analizė Europos sąjungoje • Trečioje darbo dalyje trečiojoje darbo dalyje analizuojami veiksniai, darantys įtaką nekilnojamojo turto mokesčio dydžiui ir poveikiui valstybės biudžetui Lietuvoje; • Pagrindinė išvada yra tokia atskleidus nekilnojamojo turto esmę, apmokestinimo veiksnius juos išanalizuoti Europos Sąjungos šalyse ir jų įtaką Lietuvos biudžetui.
Research object : Real estate tax and the impact on the state budget Research aim: after revealing the essence of real estate, the principles of taxation and the factors influencing the tax, to find out and analyze their application in practice, and to determine the impact on the state budget Objectives: • to disclose the essence and necessity of real estate tax; • to analyze the influence of factors on real estate objects in the European Union • to analyze the impact of real estate factors on the Lithuanian budget. Research methods: Analysis of scientific literature, legal acts and methodological literature, data systematization, generalization, graphical representation, comparison, documentary analysis. Research results: • In the first part of the work reveals real estate tax - essence, concept, principles and factors of taxation; • the second part of the work investigate and analyzes The factor influencing the amount of real estate tax in European Union; • The third part of the work presents Factors influencing the amount of real estate tax and the impact on the state budget in Lithuania; • The main conclusion is that after revealing the essence of real estate, taxation factors, to analyze the factors in the European Union and its impact on the Lithuanian budget.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107176
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
ieva_baltrimaite_bd.pdf1.23 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 1, 2021

Download(s)

79
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons