Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107175
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Janušonis, Justas
Supervisor: Slavinskas, Stasys
Title: Bekelės robotų valdymo sistemų analizė
Other Title: Off-road robotic management systems analysis
Extent: 38 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Bekelės robotai;Off-road robots;Energijos šaltiniai;Energy recources;Valdymo sistemos;Control system
Abstract: Aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje, sparčiai tobulėjant technologijoms, sunku įsivaizduoti gyvenimą be robotų. Jie naudojami įvairiose srityse: gamyboje, buityje, žemės ūkyje ir net transporto srityje. Naujausi automobiliai dažniausiai turi įvairias, vairavimą palengvinančias funkcijas, tokias kaip pastovaus greičio palaikymo sistema, kelio linijų stebėjimas, aklos zonos įspėjimas ar pagalbinės stovėjimo sistemos. Taip pat, pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie autonominius automobilius, galinčius važiuoti be vairuotojo. Tikima, kad tokie automobiliai gali padaryti perversmą transporto sektoriuje, dėl padidėjusio vairavimo saugumo, sumažėjusios taršos ir padidėjusio keleivių patogumo. Tad tokie automobiliai yra tik vienas iš įrodymų, kaip praktiškai mobilūs robotai gali būti naudojami įvairiose pramonės srityse. Tačiau mobilūs robotai gali turėti įvairius energijos šaltinius (elektra, generatorius ir kt.). Energijos šaltiniai turi būti parenkami pagal mobilaus roboto tipą ir darbo aplinką, kad energijos šaltiniai neapribotų robotų dirbto (pvz. lauko robotams arba robotams, skirtiems didelėms patalpoms, neturėtų būti taikomas elektros energijos šaltinis, kuris apribotų roboto judėjimą (dėl trumpo maitinimo laido)). Projektiniame skyriuje buvo parinktas energijos šaltinis, remiantis informacinių šaltinių analize. Parinktas generatorius, galintis išvysti 6,50 kW galią. Suprojektuotas naujas laikiklis, remiantis generatoriaus specifikacijomis, bei pritvirtintas ant mobilaus roboto. Paskaičiuotos apkrovos suprojektuotam rėmui, kurias sukelia naujas energijos šaltinis. Taip pat atliktas jutiklių, valdiklių parinkimas, bei jų išdėstymas ant mobilaus rėmo.
Relevance. In modern society, with rapid technological advances, it is difficult to imagine a life without robots. They are used in various areas: production, household, agriculture and even transport. Recent cars usually have a variety of driving-friendly features such as cruise control, lane observation, blind area warning or parking support systems. At the same time, more and more talk has been being made about autonomous cars that can drive without a driver. It is believed that such cars can make a breakthrough in the transport sector, due to increased driving safety, reduced pollution and increased passenger comfort. So such cars are just one of the evidence of how practically mobile robots can be used in various industries. However, mobile robots can have various energy sources (electricity, generator, etc.). Energy sources must be selected according to the type of mobile robot and the working environment, so that energy sources do not limit the work of robots (e.g. field robots or robots for large premises should not be subject to an electricity source that restricts the movement of the robot (due to a short power cord)). The source of energy was selected in the design section based on the analysis of information sources. Generator is selected a capable of generating 6,50 kW power. A new holder is designed based on the generator specifications and is attached to a mobile robot. Calculated loads for the designed frame caused by a new power source. There is also a selection of sensors, controls, and their arrangement on the mobile robot frame.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107175
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

182
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons