Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107174
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Levickytė, Ieva
Supervisor: Žūkienė, Rasa
Title: Sėklų apdorojimo šalta plazma poveikis saldžiosios stevijos (Stevia rebaudiana) antrinių metabolitų kiekiui
Other Title: Effects of seed treatment with cold plasma on quantity of secondary metabolites of Stevia rebaudiana.
Extent: 60 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Saldžioji stevija;Stevia rebaudiana;Šalta plazma;Cold plasma;Rebaudiozidas A;Rebaudioside A;Steviozidas;Stevioside;Sėklų apdorojimas;Seed treatment
Abstract: Sėklų apdorojimas šalta plazma (CP) yra moderni ir ekologiška technologija, kuri gali turėti teigiamą poveikį augalo produktyvumui nekenkiant aplinkai. Darbo tikslas buvo įvertinti saldžiosios stevijos sėklų apdorojimo šalta plazma poveikį daigumui bei rebaudiozido A ir steviozido kiekiui ir santykiui. Buvo parinktos tinkamos ekstrakcijos sąlygos antrinių metabolitų išgavimui iš stevijos augalinės žaliavos. Buvo siekiama nustatyti sėklų apdorojimo CP poveikį augalo daigumui, augimui, sausai lapų masei ir antrinių metabolitų kiekiui. Daigumo vertinimui pasirinktas auginimo substrate būdas, augalo morfometriniai rodikliai buvo vertinami praėjus 10 ir 12 savaičių po sėjos. Rebaudiozido A ir steviozido kiekis nustatytas efektyviosios skysčių chromatografijos metodu, bendras fenolinių junginių, flavonoidų kiekis nustatytas spektrofotometriškai. Antioksidacinis aktyvumas nustatytas DPPH radikalų surišimo metodu, spektrofotometriškai. Stevijos sėklų apdorojimas CP (2, 5, 7 min.) nekeitė sėklų daigumo ir augalo aukščio. Sėklų apdorojimas CP keitė RebA ir Stev kiekį augalų lapuose priklausomai nuo vegetacijos laiko. Praėjus 8 savaitėms po sėjos stevijos lapų ekstraktuose buvo iki 2,5 karto didesni steviolio glikozido kiekiai nei praėjus 12 savaičių po sėjos. 2 min. CP (CP2) ženkliai didino steviolio glikozidų kiekius: rebaudiozido A kiekis padidėjo 94 %, steviozido – 14 %, bendras kiekis – 37 %, o augalo sausa lapų masė padidėjo 5 %. RebA/Stev santykis buvo 1,7 karto didesnis viso augalo vegetacijos metu CP2 grupėje. CP poveikis bendram fenolinių junginių, flavonoidų kiekiui ir antioksidaciniam aktyvumui buvo neigiamas, išskyrus po 12 savaičių, CP2 grupėje bendras flavonoidų kiekis padidėjo 12 %. Optimali šaltos plazmos apdorojimo trukmė stevijai po 8 savaičių buvo 2 min., o praėjus 12 savaičių nustatyta optimali trukmė – 5 min.  
Seed treatment with cold plasma (CP) is a modern and eco-friendly technology, which could have positive effects for the performance of plant without harming the environment. The aim of the thesis was to determine the effects of seed treatment with CP on germination and on the amount and ratio of rebaudioside A (RebA) and stevioside (Stev) in the leaves of stevia. Suitable conditions for the extraction of secondary metabolites of stevia were chosen. There was a goal to determine the effect of seed treatment with CP on the germination, growth, dry leaf mass and on the amount of secondary metabolites. The method of growing in the substrate was chosen to determine the germination, the morphometric rates were measured after 10 and 12 weeks from sowing. The amount of RebA and Stev was measured by HPLC. Total phenolic compounds, total flavonoid content was measured spectrophotometrically. Antioxidant activity was measured by DPPH radical scavenging spectrophotometrically. CP (2, 5, 7 min) had no effect on the germination rate and plant height. CP had effect on the amount of RebaA and Stev in the leaves of stevia, depending on harvest time. The amount of steviol glycosides (SGs) was 2.5 times higher after 8 weeks from sowing than after 12 weeks from sowing. CP of 2 min (CP2) significantly increased the amount of SGs: RebA increased by 94 %, Stev – 14 %, total amount – 37 % and plant dry leaf mass increased by 5 %. During the full period of vegetation of the plant the ratio of RebA and Stev was 1.7 times higher on the CP2 group. CP decreased the amounts of total phenolic compounds, total flavonoids and antioxidant activity, except on the CP2 group, where the amount of total flavonoids increased by 12 % after 12 weeks. Optimal duration of CP treatment for stevia after 8 weeks is 2 min, and after 12 weeks – 5 min.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107174
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
ieva_levickyte_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

31
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.