Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107166
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Graužinis, Vykintas
Supervisor: Stankevičienė, Gintarė
Title: VMU Anykščių regioninio padalinio Utenos girininkijos želdinių kokybės vertinimas
Other Title: Evaluation of Forest Plantation in SFE Anykščiai Regional Division Utena Forest District
Extent: 35 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Atkūrimas;Planting;Želdinimas;Plantation;Utenos girininkija;Utena district
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: VĮ VMU Anykščių regioninio padalinio Utenos girininkija. Tyrimo objektas: tyrimai atlikti Utenos girininkijoje, kurioje 2011 - 2012 metais kirtavietėse miškas atkurtas ir įveistas želdinimo būdu Nc ir Nd augavietėse. Iš viso pasirinkta 17 sklypų. Tyrimo tikslas: įvertinti 2011–2012 m. atkurtų ir įveistų želdinių kokybę Utenos girininkijoje. Tyrimų uždaviniai: 1. Išanalizuoti suprojektuotų želdinių rodiklius; 2. Įvertinti želdinių tankį, rūšinę sudėtį bei aukštį; 3. Įvertinti Utenos girininkijoje atkurtų ir įveistų želdinių kokybę. Tyrimo metodai: želdiniai buvo įvertinti vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais (AM Nr. D1-199, 2018). Tyrimo rezultatai: Bendras ištirtų želdaviečių plotas siekia 16,7 ha. Dominuoja želdavietės kurių plotas yra iki 0,5 ha, jos sudaro 47 % visų želdaviečių. Daugiausiai buvo atkurta ir įveista eglės – 75,6 %, beržo – 12,2 %, o ąžuolo – 5,2 % želdinių. Vidutinė atkurtų želdinių rūšinė sudėtis yra 7E2B1Ą. Nustatyta, jog vidutinis atkurtų ir įveistų želdinių pradinis tankis yra 3145 vnt/ha. Įvertinus želdinių tankį buvo nustatyta, kad vidutiniškai 19,6 % mažiau randama želdinių nei buvo pasodinta. Apskaičiuotas vidutinis visų medžių rūšių aukštis, jis siekia – 3,1 m. Pastebėta, kad Nc augavietėse vidutinis medžių aukštis yra didesnis 9,3 % už Nd augavietėse esamų želdinių aukštį. Daugiausia neperspektyvių želdinių buvo pušies, kurie sudarė – 24,7 % visų želdinių. Nustatyta, jog geros kokybės atkurtų želdinių buvo 77,8 %, o blogos -22,2 % želdinių. Įveistų želdinių kokybė gera buvo – 87,5 %, o bloga – 12,5 %.
Location of the research: Utena forest district of Anykščiai regional subdivision of SE SFE. The object of the research: the research was carried out in Utena forest district, where in 2011 - 2012 the forest was restored and planted by afforestation in Nc and Nd habitats. A total of 17 plots were selected. The aim of the study: to evaluate the 2011–2012 the quality of restored and established greenery in Utena forest district. Objectives: 1. Analyze the indicators of designed greenery; 2. To determine the species composition and density of greenery. 3. To evaluate the quality of plantations in Utena area. Research methods: Greenery was assessed in accordance with the Forest Restoration and Planting Regulations (AM No. D1-199, 2018). Research methods: The total area of the studied green areas is 16,7 ha. Dominated by greenery with an area of up to 0,5 ha, they account for 47%. Most of the greenery was restored and planted – 75,6%, birch – 12,2%, and oak – 5,2%. The average species composition of restored greenery is 7E2B1Ą. It was established that the average initial density of restored and planted greenery is 3145 units / ha. Assessing the density of greenery, it was found that on average 19,6% less greenery was found than was planted. The average height of all tree species is calculated, it reaches 3,1 m. It was observed that the average tree height in Nc sites is 9,3% higher than the height of greenery in Nd sites. Most of the non-viable greenery was pine, which accounted for 24,7% of all greenery. It was found that 77,8% of the restored greenery was good quality and -22,2% was bad. The quality of planted greenery was good – 87,5%, and bad – 12,5%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107166
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons