Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107157
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Baciuškaitė, Gabrielė
Supervisor: Tereškinas, Artūras
Title: Nusikaltusios moterys baudžiamojo teisingumo sistemoje
Other Title: Woman offenders in the criminal justice system
Extent: 67 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Baudžiamasis teisingumas;Criminal justice;Socialinė lytis;Bausmė;Moterų nusikaltimai;Gender;Punishment;Women's crimes
Abstract: Baigiamojo darbo „Nusikaltusios moterys baudžiamojo teisingumo sistemoje“ tikslas yra atskleisti moterų padėtį baudžiamajame teisingume. Darbe taikomi metodai: mokslinės literatūros ir antrinių duomenų analizė, kiekybinė turinio analizė - baudžiamųjų bylų nuosprendžių analizė. Pagrindinės teorinės perspektyvos, kurios naudojamos darbe, yra socialinių vaidmenų teorija ir sufokusuoto rūpesčio teorija. Pagrindinės tyrimo išvados: 1. Moterų nusikaltimai skiriasi nuo vyrų, moterų vykdomi nusikaltimai dažniausiai yra siejami su vagystėmis arba kitais turtinės žalos nusikaltimais. Taip pat dažniausiai moterų nusikaltimai įvykdomi artimoje aplinkoje arba kitu atveju tai būna smulkūs nusikaltimai. 2. Baudžiamasis teisingumas yra palankesnis moterų atžvilgiu nei vyrų, nes moterims dažniau skiriamos švelnesnės bausmės bei trumpesnės trukmės įkalinimo bausmės nei vyrams. 3. Lytis gali turėti įtakos skiriamai moterų bausmei dėl visuomenėje vyraujančių socialinių lyčių vaidmenų, kriminalinės statistikos, pavojingumo ir teisėjų arba su baudžiamuoju teisingumu susijusių asmenų priimamu sprendimu, kurį gali lemti žmogiškosios klaidos. 4. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad moterims už vagystes ir smurtinius nusikaltimus skiriamos švelnesnės bausmės nei vyrams, tačiau už tuos pačius nusikaltimus, skiriant tą pačią bausmę, buvo skiriamos tokios pačios trukmės įkalinimo bausmės bei skirtų lengvinančių aplinkybių skaičius kaltinamosioms moterims ir vyrams nesiskyrė.
The aim of the final thesis "Woman offenders in the criminal justice system" is to reveal the position of woman in criminal justice. Methods used in the work: analysis of scientific literature and secondary data, quantitative content analysis – analysis of criminal convictions. The main theoretical perspectives used in the work are social roles theory and focal concern theory. Main findings of the research: 1. Women's crimes are different from those of men, crimes committed by women are usually linked to theft or other crimes of property damage. Also, women's crimes are usually committed in in the immediate environment or otherwise it is a minor crime. 2. Criminal justice is more favorable to women than to men, as women are more likely to face less severe sentences and shorter sentences than men. 3. Gender can affect the punishment of women for the prevailing social gender roles in society, criminal statistics, danger and the decision of judges or those involved in criminal justice, which can be caused by human mistakes. 4. The results of the study revealed that women were given less severe punishments than men for theft and violent crimes, but for the same offenses, when they received the same sentence was imposed for the same imprisonment duration and the number of mitigating circumstances for the accused women and men did not differ.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107157
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
gabriele_baciuskaite_bd.pdf847.23 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.