Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠaluchaitė, Aurelija-
dc.contributor.authorRaubickas, Lukas-
dc.date.accessioned2020-06-07T17:05:13Z-
dc.date.available2020-06-07T17:05:13Z-
dc.date.issued2020-06-18-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107129-
dc.description.abstractTyrimo atlikimo vieta: Akmenės raj., Kruopių miest., Algio Raubicko ūkis. Tyrimo objektas: skirtingų žemės dirbimų žieminių kviečių pasėlis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas - ištirti ir nustatyti skirtingų žemės dirbimų įtaką žieminių kviečių ligotumui. Uždaviniai: 1. Nustatyti ligas, apskaičiuoti jų intensyvumą ir paplitimą žieminių kviečių pasėlyje. 2. Palyginti ligų paplitimo bei intensyvumo skirtumus tarp skirtingų žemės dirbimų. Tyrimo metodai: tyrimas atliktas dviem variantais (trimis pakartojimais) 7 hektarų lauke naudojant gilų arimą (20-23 cm) bei lėkščiavimą (10cm) žieminių kviečių veislės ‘Kranich’ pasėlyje. Stebėjimams atlikti buvo imti žieminių kviečių augalų mėginiai iš skirtingų žemės dirbimų: gilus arimas 23-25 cm ir lėkščiavimas 10 cm. Remiantis mėginiais buvo nustatomos būdingos ligos, jų intensyvumas ir paplitimas pagal metodiką, kuri paruošta pagal su Lietuvoje naudojamais metodais su Europos ir Viduržemio jūros šalių apsaugos (EPPO) rekomenduojamais žalingų organizmų apskaitos metodais. Tyrimo rezultatai: atlikus tyrimą, nustatyta, kad žieminių kviečių augimo metu buvo išplitusios šios ligos: lapų septoriozė (Septoria tritici), dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis), miltligė (Blumeria graminis) ir rudosios rūdys (Puccinia recondita). Daugiausiai skirtinguose žemės dirbimuose per visus žieminių kviečių augimo tarpsnius išplito dryžligė. Mažiausias nustatytas paplitimas ir intensyvumas skirtinguose žemės dirbimų pasėliuose buvo miltligės. Gilus arimas mažina minėtų ligų paplitimą ir intensyvumą.lt
dc.description.abstractPlace of research: Akmenės district, Kruopių town, Algis Raubickas farm. Research aim: winter wheat crop with different tillage. Objectives: to study and determine the influence of different tillage on winter wheat diseases. Tasks: 1. To identify diseases, calculate their incidence and severity in winter wheat crop. 2. To compare the differences in the incidence and severity of diseases between different tillage. Research methods: The study was carried out in two variants in a field of 7 hectares using deep plowing (20-23 cm) and plowing (10 cm) in the winter wheat cultivar ‘Kranich’. For the observations, samples of winter wheat plants from different tillage were taken: deep plowing 23-25 cm and plowing 10 cm. Based on the samples, the characteristic diseases, their incidence and severity were determined according to the methodology prepared in accordance with the methods used in Lithuania with the methods of pest control recommended by the Euro-Mediterranean Environment (EPPO). Research results: The study found that the following diseases were prevalent during winter wheat growth: septoria leaf blotch (Septoria tritici), tan spot (Pyrenophora tritici-repentis), powdery mildew (Blumeria graminis) and brown rust (Puccinia recondita). Tan spot has spread most during all stages of winter wheat growth in different tillages. The lowest incidence and severity observed in different tillage crops was powdery mildew. Deep plowing reduces the incidence and severity of these diseases.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBiologijos ir augalų biotechnologijos institutaslt
dc.format.extent38 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectŽieminiai kviečiailt
dc.subjectWinter wheaten
dc.subjectAugalų ligoslt
dc.subjectDiseasesen
dc.subjectGilus arimaslt
dc.subjectDeep plowingen
dc.subjectLėkščiavimaslt
dc.subjectPlowingen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleŽemės dirbimo įtaka žieminių kviečių ligotumuilt
dc.title.alternativeThe influence of tillage on winter wheat diseases spreaden
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
lukas_raubickas_bd.pdf1.28 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons