Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107109
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Stokaitė, Gerda
Title: Sveikos mitybos (užkandžiavimo) reikšmė pradinių klasių mokinių aktyviam įsitraukimui į ugdymo procesą: ketvirtokų patirtis.
Other Title: The importance of healthy nutrition (snacking) for the active involvement of primary school learners into the educational process: the experience of 4th grade pupils
Extent: 38 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Sveika mityba;Mokinių aktyvus įsitraukimas;Ugdymo procesas;Healthy nutrition;Active involvement of pupils;Educational process
Abstract: Šio tyrimo tikslas yra išnagrinėti sveikos mitybos bei sveiko užkandžiavimo svarbą aktyviam mokinių įsitraukimui į ugdymo/si veiklas bei supažindinti juos su sveikos mitybos principais. Tyrimui pasirinkti ketvirtos klasės mokiniai, kurių aktyvaus įsitraukimo į mokymo/si veiklas požymiai bei elgesys buvo stebimi prieš ir po sveikų užkandžių integravimo, prieš antrąją arba antrosios mokomosios veiklos metu. Pastebėjimai ir pokyčiai buvo fiksuojami. Teorinėje šio darbo dalyje analizuojama sveikos mitybos (užkandžiavimo) bei A. Maslow hierarchinės piramidės fiziologinio poreikio patenkinimo reikšmė mokinių aktyviam įsitraukimui į veiklas, aktyvumą išlaikantys ugdymo aplinkų teoriniai modeliai bei vaiko amžiaus tarpsnio, viduriniosios vaikystės (7-11 m.) fiziologiniai ypatumai. Šio tyrimo metu fiksuojant pastebėtus pokyčius nustatyta, jog sveiki užkandžiai prieš antrąją mokymosi veiklą ar jos metu teigiamai veikia ketvirtos klasės mokinių aktyvų/aktyvesni įsitraukimą į ugdymo/si veiklas, daro teigiamą įtaką jų elgesiui, taip pat skatina domėtis sveika mityba, jos privalumais žmogaus organizmui. Remiantis, atlikto veiklos tyrimo rezultatų išvadomis rekomenduojama, ne tik integruoti sveikus užkandžius tarp mokymo/si veiklų mokinių aktyviam/aktyvesniam įsitraukimui į jas, dėmesingumui palaikyti, tačiau ir sudominti, įtikinti mokinius, jog sveika, subalansuota mityba bei sveikas, saikingas užkandžiavimas daro teigiamą įtaką žmogaus kasdienybei. Nemažiau svarbus yra ir pedagogo pavyzdys, aktyvus įsitraukimas į bendras veiklas, bendras tikslo siekimas.
The aim of this research is to analyze the importance of healthy nutrition and healthy snacks for the active involvement of pupils into educational activities and to acquaint them with the principles of healthy eating. The pupils of the fourth grade were selected for the research in order to observe their characteristics and behavior of active involvement into educational activities before and after the introduction of healthy snacking, before or during the second learning activity. Observations and changes were recorded. The theoretical part of this work analyses the significance of healthy nutrition (snacking) and the satisfaction of physiological needs of A. Maslow’s hierarchical pyramid for pupils’ active involvement into educational activities, as well as theoretical models of educational environment maintaining educational activities and physiological peculiarities of child development, middle childhood (aged 711). During the course of the research, while recording the observed changes, it was revealed that healthy snacks before or during the second learning activity had a positive effect on the active/or more active involvement of the fourth grade pupils into educational activities, as well as they had a positive influence on the behavior and stimulated interest in healthy eating and its benefits. Based on the findings of the activity research, it is recommended not only to introduce healthy snacks between educational activities in order to achieve an active/ more active involvement of pupils into educational activities or to maintain their attention, but also to raise their interest and convince pupils that healthy, balanced diet and healthy, rational snacks have a positive effect in everyday life. The role of the teacher, active involvement in collective activities, and common pursuit of the goal are equally important.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107109
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
gerda_stokaitė_psbd.pdf1.4 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.