Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107100
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ivanauskaitė, Deimantė
Supervisor: Tarasevičienė, Živilė
Title: Paprastojo kmyno (Carum carvi L.) vaisių kokybė
Other Title: Quality of Carum carvi L. Fruits
Extent: 32 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Paprastasis kmynas;Caraway;Cheminė sudėtis;Chemical composition;Eterinis aliejus;Essential oil;Kokybė;Quality
Abstract: Tyrimo objektas: paprastųjų kmynų (Carum carvi L.) vaisiai. Tyrimo atlikimo vieta: tyrimai vykdyti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, Žemės ūkio ir maisto mokslų institute. Tyrimo tikslas: palyginti ekologiškai ir neekologiškai augintų paprastųjų kmynų (Carum carvi L.) vaisių cheminę sudėtį, bei fizikines savybes. Darbo uždaviniai: 1. nustatyti ekologiškų ir neekologiškų paprastųjų kmynų vaisių cheminę sudėtį; 2. nustatyti kmynuose esančio eterinio aliejaus kiekį ir sudėtį; 3. nustatyti kmynų vaisių fizikines savybes. Tyrimo metodai: išskirtas paprastųjų kmynų vaisių eterinis aliejus hidrodistiliacijos metodu Klevendžerio tipo aparatu, numanomi lakieji junginiai nustatyti elektronine nosimi 'Heracles II' (Alpha M.O.S., Prancūzija), kuri veikia dujų chromatografijos pagrindu. Standartiniais metodais nustatytas kmynų vaisių sausųjų medžiagų, baltymų, ląstelienos, pelenų, riebalų ir bendras fenolinių junginių kiekis, įvertintas jų antioksidacinis aktyvumas. Spektrofotometru ,,ColorFlex EZ" nustatyta kmynų vaisių spalva. Tyrimo rezultatai: ekologiškuose paprastojo kmyno (Carum Carvi L.) vaisiuose nustatytas didesnis fenolinių junginių kiekis ir jie išsiskyrė stipresniu antioksidaciniu aktyvumu nei neekologiški. Didesnis eterinio aliejaus kiekis išskirtas iš ekologiškai augintų kmynų vaisių. Didesnis lakiųjų junginių kiekis sukauptas ekologiškai augintuose kmynuose, nei neekologiškuose. Nustatyta, kad kmynų vaisių L* koordinatės vertes esmingai neįtakojo jų auginimo būdas. Tačiau neekologiški kmynai išsiskyrė esminiai intensyvesne raudona ir geltona spalva.
Research object: caraway (Carum carvi L.) fruits. Place of the survey: the research was carried out at the Vytautas Magnus University Agricultural Academy, the Institute of Agricultural and Food Sciences. Research aim: to determine and compare the chemical composition, physical properties and essential oil quantitative and qualitative composition of the organically and non-organically caraway fruits. Objectives: to determine the chemical composition of caraway fruits; to determine the content and composition of the essential oil of caraway fruits; to determine the physical properties of caraway fruits. Research Methods: extracted caraway essential oil by hydrodistillation method, the volatile compounds determined by gas chromatography on the electronic nose 'HeraclesII'. By employing standard methods the amount of dry matter, protein, fiber, ash, fat, phenolic compounds, total flavonoids content and antioxidant activity were determined in caraway fruits. Spectrophotometer was used to determine the color of caraway fruits. Research results: higher content of phenolic compounds and antioxidant activity established in organic caraway (Carum Carvi L.) seeds. Higher amount of essential oil extracted from organically grow caraway fruits. Bigger amount of volatile compounds were found in organic caraway seeds. Non-organic caraway seeds are darker than organic and have essentially more red and yellow intensity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107100
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
deimante_ivanauskaite_bd.pdf838.9 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.