Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107098
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Navickaitė, Simona
Supervisor: Leckė, Gintarė
Title: Dividendų politikos poveikio Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų įmonių akcijų kainų kintamumui vertinimas
Other Title: The impact of dividend policy on share price volatility evaluation in the Nasdaq OMX Baltic stock
Extent: 59 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Akcijų kainos kintamumas;Dividendų išmokėjimo koeficientas;Dividendų pelningumo koeficientas;Dividentų politika;Share price volatility;Dividend payout ratio;Dividend yield;Dividend policy
Abstract: Baigiamąjį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje analizuojama dividendų politikos samprata, formavimo teorijos ir įtakojantys veiksniai. Taip pat pateikiami akcijų kainos nustatymo teoriniai aspektai ir aptariami ankstesnių mokslinių tyrimų rezultatai. Antrojoje dalyje pateikiama tyrimo metodika ir apžvelgiama Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų įmonių dividendų politika. Atlikto tyrimo rezultatai iš dalies patvirtino daugumos užsienio autorių tyrimų rezultatus. Dividendų pelningumo koeficientas daro reikšmingą teigiamą poveikį Nasdaq OMX Baltic biržoje listinguojamų įmonių akcijų kainos kintamumui. Tuo tarpu dividendų išmokėjimo koeficientas nebuvo reikšmingas vertinant akcijų kainos kintamumą. Iš visų modelio kontrolinių kintamųjų reikšmingą poveikį akcijų kainos kintamumui daro tik įmonės augimo tempas.
The research contains two parts. In the first part, concept of dividend policy, theories and factors that affect dividend policy were analysed. Theoretical aspects of stock pricing are also presented, and results of previous research are discussed. The second part of paper presents methodology and reviews the dividend policy of companies listed on the Nasdaq OMX Baltic stock exchange. The results of this study are partially in line with the results of foreign authors research. The dividend yield ratio has a significant positive effect on the volatility of companies listed on the Nasdaq OMX Baltic stock exchange share prices. Meanwhile, the dividend payout ratio was not significant in assessing stock price volatility. Of all the control variables in the model, only the growth rate of the firm has a significant effect on share price volatility.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107098
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 1, 2021

Download(s)

152
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.