Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107074
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kazlauskas, Evaldas
Supervisor: Meškys, Linas
Title: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematika
Other Title: The issues of state-guaranteed legal aid
Extent: 31 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Valstybės garantuojama teisinė pagalba;Issues of state-guaranteed legal aid;Žmogaus teisės;Human rights;Viuomenė;Society
Abstract: Pastaraisiais dešimtmečiais stipriai besikeičiant visuomenės ekonominiam gyvenimui, atsirandant vis daugiau grupių žmonių, negalinčių užtikrinti sau kokybiškos gynybos teismuose, valstybės ilgainiui ieškojo būdų, kuriais būtų galima užtikrinti veiksmingą visų asmenų teisių gynimą. Taip atsirado valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo institutas. Visgi Lietuvoje Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba dar veikia neilgai, nėra tinkamai išplėtota, dėl ko ypač pastaraisiais metais susidūrė ir su tam tikromis problemomis. Šio darbo pasirinkimą paskatino praeitais metais prasidėjęs advokatų judėjimas “aš neimu naujų bylų iš VGTPT”. Judėjimas atskleidė valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veikimui skirtų įstatymų bei pataisų ir kintančios ekonominės situacijos nesuderinamumą. Tai trukdo teikti efektyvią bei kompetentingą pagalbą, todėl šiame darbe bus siekiama išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria valstybės garantuojama teisinė pagalba. Siekiant išsiaiškinti VGTPT veikimo mechanizmą darbe taip pat bus aptariami valstybės garantuojamos pirminės ir antrinės teisinės pagalbos struktūros, aptarta finansinė tarnybos būklė ir lėšų paskirstymas tarp pirminės bei antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sričių. Darbe taip pat bus apžvelgiamos kitų Europos šalių garantuojamos teisinės pagalbos sistemų struktūros bei išskirtiniai jos teikimo ir administravimo bruožai. Remiantis šia apžvalga teiksiu pasiūlymus dėl metodų, galinčių padėti efektyviau veikti Lietuvos VGTPT sistemai.
The social and economic changes in the society both in Lithuania and in the world affect the implementation of the right to adequate judicial protection. Due to the difficult financial situation, judicial protection of violated rights becomes inaccessible or difficult accessible for some members of the society. Over time, states have been looking for ways to ensure effective protection of the rights of all individuals. Therefore, appeared the state-guaranteed legal aid institute, the purpose of which is to provide an opportunity to judicial protection and to ensure that the rights of a person who is unable to hire a lawyer are guaranteed. However, the state-guaranteed legal aid service has been operating in Lithuania for a short time. It is not well developed, which has led to some problems, especially in recent years.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107074
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons