Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107063
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vinskaitė, Svaja
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Šiuolaikinė Birštono architektūros kaita: „Eglės“ ir „Vytautas Mineral SPA“ kompleksų integracija urbanistinėje gamtinėje terpėje
Other Title: Contemporary change of Birštonas recreational architecture: Integration of "Eglė" and "Vytautas Mineral SPA" complexes in an urban natural environment
Extent: 75 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Birštonas;Šiuolaikinė architektūra;Contemporary architecture;Sanatorija „Eglė“;Sanatorium "Eglė";„Vytautas Mineral SPA“;Rekreacinė architektūra;Recreational architecture
Abstract: Šiame darbe nagrinėjama Birštono kurorto šiuolaikinė rekreacinė architektūra, apžvelgiant ir analizuojant istorinę šių objektų ir kraštovaizdžio aplink juos raidą. Aptarus Birštono istorinę raidą nuo pirmųjų kurorto paminėjimų iki šių dienų, toliau bus pateiktos nuoseklios dviejų atvejų studijų, „Eglės“ sanatorijos ir „Vytautas Mineral SPA“, analizės. Dėmesio centre yra architektūros kaitos tyrinėjimai skirtingais istoriniais laikotarpiais: kaip kito architektūros stiliai, raiška, kas buvo išsaugoma ir panaudojama nuo tarpukario iki sovietmečio ir kokie sovietmečio objektai šias laikais buvo prikelti, atgaivinti ir pritaikyti šiuolaikinės architektūros kontekste. Kitas svarbus aspektas analizuojamas šalia architektūros objektų – kurorto išskirtinė ir autentiška gamtinė aplinka, kurioje buvo įkuriami pirmieji rekreaciniai objektai, ir kur šiomis dienomis veikia dideli sveikatingumo, ir SPA kompleksai. Aplinkos analizėje nagrinėjami šie aspektai: kaip architektūra keičia kraštovaizdį, kaip paveikia natūralią gamtos būtį, kokį santykį su gamta siekiama išlaikyti tiek tarpukariu ir sovietmečiu, tiek šiomis dienomis, pasikeitus architektūros objektų raiškai, idėjoms. Ne mažiau svarbus laikui bėgant pakitęs požiūris į gamtinę aplinką, jos išsaugojimą ar priešingai – urbanizavimą. Galiausiai bus siekiama įvertinti abiejų šių dienų kompleksų pritaikymą turizmui ir kaip jie atitinka Birštono rekreacinės sistemos vykdymo viziją ir tikslus.
This work examines the contemporary recreational architecture of the resort of Birštonas, reviewing and analyzing the historical evolution of these objects and the landscape around them. After discussing the historical development of Birštonas from the first mentions of the resort to the present day, further will be provided consistent analyzes of two case studies: “Eglė” sanatorija and “Vytautas Mineral SPA”. The focus is on the study of architectural change in different historical periods: how architectural styles and expression were changing, what was preserved and has been used from the period of the interwar to the Soviet era, in addition, what objects of the Soviet times were resurrected, revived and applied nowadays in the context of contemporary architecture. Another important aspect, under consideration in the adjacent to the architectural objects, is the exclusive and authentic natural environment of the resort. In this extraordinary environment, first recreational objects were established, what is more, in these days, operate large health and spa complexes. The analysis of the environment examines the following aspects: (1) how architecture changes the landscape, (2) how it affects the natural being of nature, (3) what relationship with nature is aimed to maintain both in the interwar and Soviet times, also nowadays and taking into account that the expression and ideas of the architectural objects have changed. Equally important is over time changed attitude towards the natural environment, its conservation, or, on the contrary, urbanization. Finally, this thesis relies on the aspiration to evaluate the application of both complexes to tourism nowadays, in addition, how they correspond to the vision and goals of the implementation of the Birštonas’ recreational system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107063
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
svaja_vinskaite_bd.pdf1.48 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.