Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107053
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEidukevičiūtė, Julija-
dc.contributor.authorLapūnaitė, Ramunė-
dc.date.accessioned2020-06-07T03:37:33Z-
dc.date.available2020-06-07T03:37:33Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107053-
dc.description.abstractAtlikti tyrimai byloja, kad analizuoti emocinį smurtą reikšminga, nes nuo įvairių jo rūšių kenčia daug vaikų. Nepaisant to, kad tyrimų rezultatuose labiausiai akcentuojamas fizinis smurtas, svarbu pabrėžti ir tai, kad emocinis smurtas visuomet eina lygiagrečiai su fiziniu smurtu. Atsižvelgiant į tai, kad pirminis vaiko teisių užtikrinimas priklauso tėvams, daug tėvų nesuvokia savo pareigų vaikui ir nesiremia geriausių vaiko interesų principu spręsdami problemas. Be to, daug tėvų apskritai neprisiima atsakomybės už savo vaiką, - tai atitinka emocinio smurto ypatybes ir turi didelę reikšmę vaiko pažintiniams, emociniams, psichologiniams ir socialiniams vystymosi procesams. Tyrime buvo keliamas klausimas, kokie jauno žmogaus, vaikystėje patyrusio emocinį smurtą, lūkesčiai socialinio darbuotojo pagalbos atžvilgiu. Tyrimo objektas – jauno žmogaus, vaikystėje patyrusio emocinį smurtą, lūkesčiai socialinio darbuotojo pagalbos atžvilgiu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jauno žmogaus, vaikystėje patyrusio emocinį smurtą, lūkesčius socialinio darbuotojo pagalbos atžvilgiu. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti vaiko emocinio smurto, patirto artimoje aplinkoje, ypatumus; 2) aprašyti emocinio smurto pasekmes vaiko raidai; 3) remiantis jaunų žmonių patirtimis, išanalizuoti socialinio darbuotojo veiklos metodus teikiant pagalbą jaunam žmogui, vaikystėje patyrusiam emocinį smurtą. Siekiant atskleisti tyrimo tikslą ir ištirti uždavinius buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Kokybiniam tyrimui įgyvendinti buvo pasirinktas struktūruoto interviu metodas. Gauti duomenys buvo analizuojami naudojantis duomenų lentele. Tyrimo dalyvės - šešios 16–26 metų amžiaus merginos. Tyrimu atskleista, kad jaunuoliai suvokia emocinio smurto apibrėžimą, jo daromą žalą bei emocinį išnaudojimą prilygina fiziniam smurtui, akcentuoja paliekamas vidines žymes. Tyrimo dalyviai mano, kad emocinis smurtas būdingas kiekvienai šeimai be išimčių, tik skiriasi jo stiprumas. Jaunuolių patirtys atskleidė, kad emocinis išnaudojimas daro žalą visoms vaiko raidos sritims, o skaudžios patirtys skatina užsisklęsti ir su išgyvenimais „tvarkytis“ patiems. Tyrimo dalyvių patirtys patvirtina, kad reikšminga socialinio darbuotojo pagalba yra palaikymas, kuris drąsina gilintis į save, pažvelgti į situaciją iš kitos perspektyvos. Individualios patirtys pabrėžė, kad teikiant pagalbą svarbu nuoširdus noras padėti ir tikslo siekimas pasitelkiant komandinį darbą.lt
dc.description.abstractCurrent research shows that analysing emotional abuse is significant because many children are suffering from its various forms. Despite the strong emphasis on physical abuse in research, it is important to emphasize that emotional abuse always goes hand in hand with physical violence. Having in mind that the primary protection of the child's rights belongs to the parents, most of them do not understand their responsibilities to the child and do not rely on the principle of the best child‘s interests in solving problems. Moreover, many parents do not take responsibility for their child at all, which is in line with the characteristics of emotional abuse and has a strong impact on the child’s cognitive, emotional, psychological, and social developmental processes. The research question - what are the expectations of a young person who has experienced emotional abuse in childhood for the help of a social worker? The object of the research is the expectations of a young person who experienced emotional abuse in childhood for the help of a social worker. The aim of the research is to analyse the expectations of a young person who experienced emotional abuse in childhood for the help of a social worker. Objectives of the research: 1) to reveal the peculiarities of a child's emotional abuse experienced in a immediate environment; 2) describe the consequences of emotional abuse on the child's development; 3) to analyze the methods of a social worker's activity in supporting assistance to a young person who has experienced emotional abuse in childhood, based on the experiences of young people. In order to reveal social worker‘s methods in supporting a young person, who has experienced emotional abuse in childhood, a qualitative study has been carried out and a structured interview method was chosen. Data were analysed using a data table. Participants of the study - six girls aged 16 to 26 years. The study revealed that young people comprehend the definition of emotional abuse, equate the harm it causes and emotional exploitation with physical violence, emphasizing the inner marks left. The participants believe that that emotional abuse is specific to every family, with only intensity of it varying. The experiences of young people have revealed that emotional abuse harms all areas of a child's development, and painful experiences encourage them to shut in and "deal" with their experiences by themselves. The experiences of participants confirm that significant help is a support that encourages to analyse oneself, look at the situation from a different perspective. Individual experiences have emphasized the importance of a sincere desire to help and the achievement of a goal through teamwork in the provision of assistance.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent49 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEmocinis smurtaslt
dc.subjectEmotional abuseen
dc.subjectJaunuolislt
dc.subjectYoung personen
dc.subjectPagalbalt
dc.subjectAssistanceen
dc.subjectRaidalt
dc.subjectDevelopmenten
dc.subjectSocialinis darbuotojaslt
dc.subjectSocial workeren
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSocialinio darbuotojo pagalba jaunam žmogui, vaikystėje patyrusiam emocinį smurtąlt
dc.title.alternativeSocial worker’s support for a young person who has experienced emotional abuse in childhooden
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons