Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107040
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNedzinskaitė-Mačiūnienė, Rasa-
dc.contributor.authorOlbutas, Mindaugas-
dc.date.accessioned2020-06-06T20:52:27Z-
dc.date.available2020-06-06T20:52:27Z-
dc.date.issued2020-06-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107040-
dc.description.abstractTyrimo problema: kokia yra pradedančiųjų mokytojų profesinė adaptacija ir kaip šį procesą veikia asmeninė lyderystė? Tyrimo tikslas: atskleisti pradedančiųjų mokytojų profesinę adaptaciją pasidalytosios lyderystės aspektu. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti adaptacijos ir pasidalytosios lyderystės teorinę analizę, siekiant atskleisti jų sampratą, ypatumus švietimo kontekste. 2. Išanalizuoti pradedančiųjų mokytojų patirtis pirmaisiais profesinės veiklos metais. 3. Atskleisti pradedančiųjų mokytojų profesinės adaptacijos metu išgyventą ir plėtotą pasidalytąją lyderystę. Tyrimo rezultatai: pradedantieji mokytojai profesinę adaptaciją supranta kaip nuolatinį, dinamišką procesą, neatskiriamą nuo emocinių išgyvenimų, sieja jį su pritapimu ir prisitaikymu prie darbo aplinkos bei kolektyvo. Ne visi profesinės veiklos pradžioje išsikelti lūkesčiai buvo realizuoti. Itin reikšmingomis laikomos psichologinės ir socialinės kompetencijos, lygiavertiškai svarbios didaktikos, vadybos kompetencijos ir dalyko žinios. Profesinės adaptacijos procesą komplikuoja dalykinių žinių trūkumas, patirties klasės valdymo ir pamokos planavimo procesuose, kolegų ir administracijos paramos, nuoseklaus integravimo į kolektyvą stoka. Adaptacijos sėkmę lemia emocinė, dalykinė kolegų bei administracijos parama, adekvatus savęs vertinimas, jaunas amžius, reikšmingomis laikomos asmeninės savybės. Pradedantieji mokytojai statuso atžvilgiu jautėsi dvejopai: lygūs ir nelygiaverčiai. Dėl skirtingų priežasčių profesinė adaptacijos trukmė nurodoma nevienoda: nuo pusės metų iki 5 metų. Profesinė pradedančiųjų mokytojų adaptacija priklauso ir nuo jų asmeninės lyderystės. Ji atskleidžiama kuriant pozityvų profesinį įvaizdį ir statusą, darnų santykį su kolektyvu, administracija, keliant pedagogo kvalifikaciją, imantis iniciatyvos spręsti problemas, inicijuojant veiklas mokykloje ir įsitraukiant į jų realizavimą. Kontekstas ir išorinės aplinkybės pradedančiajam mokytojui taip pat sudaro galimybę tapti lyderiu pedagogų bendruomenėje. Atsakomybė dėl darbuotojo profesinės adaptacijos sėkmės pirmiausia priskiriama mokytojui. Mokytojų pasidalytoji lyderystė priklauso nuo bendruomenės narių bendradarbiavimo, darbų pas(is)kirstymo, delegavimo ir abipusio pasitikėjimo, atsakomybės.lt
dc.description.abstractResearch problem: What is professional adaptation of novice teachers like and how is the process affected by personal leadership? Research aim: To reveal professional adaptation of novice teacher from the perspective of shared leadership. Research tasks: 1.To do theoretical analysis of adaptation and shared leadership thereby trying to reveal their conceptions and peculiarities in the context of education. 2. To analyse experiences of novice teachers within the first year of their professional activity. 3. To reveal the shared leadership experienced and developed by novice teacher during their professional adaptation. Research results: The empirical research has shown that the novice teachers see their professional adaptation as a permanent and dynamic process inseparable from emotional experiencesand relate it with belonging and conformation to workplace environment and collective. The expectations they had in the beginning of their professional career have not been realized completely. The psychological and social competences were considered highly significant; the competences in didactics and management and knowledge of their subject were equally important. The process of professional adaptation was impeded by the lack of knowledge of their subject, experience in class management and lesson planning processes, support by colleagues and the management, and consistent integration into a collective. The cases of successful adaptation were caused by emotional and objective support by colleagues and the management, adequate self-assessment, young age, and the personal characteristics considered significant. As for their status, the novice teachers had dual feelings of being equal and unequal. The respondents reported different durations of their professional adaptation (from 6 months to 5 years) due to various reasons. Professional adaptation of novice teachers also depends on their personal leadership. It is revealed through creation of a positive professional image and status, harmonious relations with colleagues and the management, development of teacher qualification, initiative in resolving problems as well as initiation of various school activities and participation in realization of the activities. Context and external circumstances also permit novice teachers of becoming a leader in the pedagogical community. Responsibility for professional adaptation of an employee is primarily placed on the novice teacher. Shared leadership of teachers depends on collaboration between community members, distribution of work, delegation, mutual trust and responsibility.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent92 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectPradedantysis mokytojaslt
dc.subjectNovice teachersen
dc.subjectProfesinė adaptacijalt
dc.subjectProfessional adaptationen
dc.subjectPasidalytoji lyderystėlt
dc.subjectShared leadershipen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePradedančiųjų mokytojų profesinė adaptacija pasidalytosios lyderystės aspektult
dc.title.alternativeProfessional adaptation of novice teachers from the perspective of shared leadershipen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20250612-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)
Files in This Item:
mindaugas_olbutas_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

29
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.