Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107038
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRadžiukynas, Darius-
dc.contributor.authorGrigalovičiūtė, Ilona-
dc.date.accessioned2020-06-06T20:42:23Z-
dc.date.available2020-06-06T20:42:23Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107038-
dc.description.abstractTyrimo problema. Šiuolaikinėje visuomenėje žmonių fizinis aktyvumas yra svarbus reiškinys padedantis užtikrinti gerą savijautą ir sveikatą tiek psichologiniu, edukaciniu bei sveikatos aspektais, tačiau modernėjančioje visuomenėje pastebima, jog vis daugiau žmonių tampa fiziškai pasyvūs. Žmonių sveikatos būklei įtaką daro: aplinkos kokybė, individualūs įgūdžiai, elgsenos veiksniai, socialinė aplinka, ir kiti veiksniai (Gražulevičienė, 2008). Atliktų tyrimų duomenys atskleidė, kad susidomėjimas sportu ir fizine veikla sparčiai mažėja, o paaugliai, vaikai bei jauni žmonės kur kas dažniau renkasi pasyvias veiklas tokias kaip: kompiuteriniai žaidimai, filmų žiūrėjimas. Akivaizdu, kad kyla šie probleminiai klausimai: 1. Ar 11-12 klasės mokiniai yra pakankamai fiziškai aktyvūs? 2. Kokie veiksniai lemia fizinio aktyvumo pasirinkimą? 3. Kokie veiksniai didina šio amžiaus grupės mokinių motyvaciją ir skatina užsiimti fizinėmis veiklomis? Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę, psichologinę ir edukacinę literatūrą susijusia su fiziniu aktyvumu, jo skatinimu, motyvacija ir jos svarba, atskleisti teorinius pagrindus. 2. Išsiaiškinti 11–12 klasės mokinių požiūrį apie fizinio aktyvumo svarbą ir skatinimą, nustatyti veiksnius padedančius didinti motyvacija užsiimant šia veikla. Tyrimo tikslas: Atskleisti 11–12 klasės mokinių fizinį aktyvumą skatinančius veiksnius bei atskleisti fizinio aktyvumo svarbą mokinių sveikatai, parodyti jų požiūrį. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė; Anketinė apklausa. Tiriamieji: Šimtas trys 11-12 klasės mokinių. Tyrimo rezultatai: Tyrimo rezultatai atskleidė anketinės apklausos rezultatus bei su fiziniu aktyvumu susijusius veiksnius. Paaiškėjo, jog fizinis aktyvumas yra bet kokie judesiai, kuriuos sukelia raumenų susitraukimai. Taip pat, tai neatsiejama šiuolaikinės visuomenės dalis, vis dėlto, tai darosi gana opi problema dėl vyresniųjų klasių moksleivių bei kitų žmonių mažo arba pasyvaus fizinio aktyvumo. Anketinės apklausos rezultatai atskleidė, kad svarbiausi mokinių fizinį aktyvumą lemiantys veiksniai yra: įdomesnės veiklos, draugų ir tėvų palaikymas ir paskatinimas, geresnis sporto inventorius, kitų sportuojančių palaikymas (kad nesišaipytų). Didelę įtaką 11-12 klasės mokinių fiziniam aktyvumui turi per kūno kultūros pamokas daro mokytojas ar treneris vedantis užsiėmimus ir pamokas.lt
dc.description.abstractIn these days society the importance of physical activity for people is important object and phenomenon that helps to ensure well-being and health both in psychological, educational and health aspects, but in a modern society it is observed that more people become physically passive or not active how they could be. The state of human health is influenced by the quality of the environment, individual skills, behavioural factors, social environment, and other factors (Gražulevičienė, 2008). The data shows that interest in sports and physical activity is rapidly declining. Teenagers, children and young started to choose passive activities such as computer games, watching movies and etc. Also it has been found that perspective of the world, in the Context of Europe and Lithuania shows that boys are more active than girls. Research results showed that the majority of teenagers and young people are not physically active enough or do not have a motivation. It is important to find ways how to increase motivation and promote physical activity for this age group. Obviously, this raises the following problematic questions: 1. Are students in grades 11-12 physically active enough? 2. What factors determine the choice of physical activity? 3. What factors increase the motivation of students in this age group and promote physical activities? Aim of the paper – Evaluate factors which can help to promote physical activity of 11-12 grades students and helps to promote motivation. Paper objectives: 1. Analyse the theory basis behind physical education, and motivation. 2. Collect the data about students attitude about physical activity importance and possible promotion ways. Methodology 1. Analysis of scientific literature 2. The questionnaire Research group: One hundred – three respondents aged 11 – 12 grade group. Results: The results of the study revealed the results of the questionnaire and factors related to physical activity. It turned out that physical activity is any movement of coca caused by muscle contractions. Also, it is an integral part of modern society, however, it is becoming quite a sensitive problem due to the low or passive physical activity of older students and other people in these days society. The results of the questionnaire shows that the most important factors determining students physical activity are: maintaining and encouraging more interesting activities, supporting and encouraging friends and fathers, better maintaining sports equipment, other sports (bullying aspects). The physical activity of pupils in grades 11-12 is greatly influenced by the teacher or coach leading the classes through physical activity in physical education.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent47 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFizinis aktyvumaslt
dc.subjectPhysical activityen
dc.subjectFizinio aktyvumo svarbalt
dc.subjectImportance of physical activityen
dc.subjectMotyvacijalt
dc.subjectMotivationen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.title11-12 klasės mokinių fizinio aktyvumo skatinimas ir svarbalt
dc.title.alternativeStudents of 11-12 grades physical activity importance and promotionen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
ilona_grigaloviciute_bd.pdf858.23 kBAdobe PDFView/Open

Bakalauro darbas

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 1, 2021

Download(s)

201
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons