Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107030
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Karklelis, Igor
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: 14-19 m. paauglių fizinis aktyvumas
Other Title: Physical activity of adolescents between the age of 14 – 19 years
Extent: 36 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Fizinis aktyvumas;Physical activity;Fizinis pasyvumas;Physical inactivity;Paaugliai;Adolescents;Sveikata;Health;Šeima;Family
Abstract: Tyrimo problema – išanalizavus mokslinę literatūrą, galima teigti, kad Lietuvoje kaip ir daugumoje Europos šalių yra užfiksuotas nepakankamas fizinis aktyvumas visose amžiaus grupėse. Nepakankamas fizinis aktyvumas priveda prie įvairių sveikatos sutrikimų – nutukimas, širdies lygos, nerimas, stresas ir pnš. Todėl, yra svarbu analizuoti, atlikti tyrimus susijusius su paauglių fiziniu aktyvumu. Tyrimo objektas – Paauglių fizinis aktyvumas. Tyrimo tikslas - atskleisti 14 – 19 m. mokinių fizinį aktyvumą amžiaus, lyties bei šeimos socialinės padėties aspektu. Tyrimo medžiaga ir metodai – Tiriamąją imtį sudarė 205 paaugliai iš Vytauto Didžiojo gimnazijos. Tyrime buvo taikomas anketinės apklausos metodas, paaugliai turėjo atsakyti į 8 klausimus susijusius su fiziniu aktyvumu laisvalaikiu, mokykloje ir sugrįžus iš jos savaitės eigoje. Gavus tyrimo duomenis, buvo siekiama atskleisti fizinį aktyvumą lyties, amžiaus ir šeimos socialinės padėties aspektu. Tyrimo duomenims apskaičiuoti taikyta SPSS 25 versijos programa. Tyrimo rezultatai – nustatyta, kad vaikinai mokykloje ir sugrįžę iš jos iš buvo fiziškai aktyvesni už merginas (p 0,05). Išvada – vaikinų bendras fizinis aktyvumas buvo aukštesnis už merginų. (p 0,05). Reikšminiai žodžiai: fizinis aktyvumas, fizinis pasyvumas, paaugliai, sveikata, šeima
Problem definition – After analyzing the scientific literature, it can be stated that in Lithuania, as in most European countries, insufficient physical activity has been recorded in all groups of age. Inadequate physical activity leads to health problems such as obesity, heart disease, stress, anxiety, et cetera. Therefore, it is important to conduct research to analyze the physical activity of adolescents. Research object – Physical activity of adolescents. Research objective – Reveal physical activity of students aged between 14-19 years, in terms of age, gender and family social status. Research methods and material – research sample consisted of 205 adolescents from Vytautas Magnus Gymnasium. A survey was used as a method to conduct the study data, where the adolescents had to answer 8 questions related to physical activity in their free time, at school and back home in a span of a week. After conducting the survey data, the aim was to reveal physical activity in terms of gender, age and family social status. SPSS program version 25 was used to calculate the data of the study. Research findings – It was found that boys were more physically active both at school and upon returning home from school than girls. (p 0.05). Conclusion – Boys' overall physical activity was higher than girls'. (p 0.05). Keywords: physical activity, physical inactivity, adolescents, health, family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107030
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

179
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

246
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons