Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107017
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Vasiliauskas, Justas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Brigados generolo Kazio Veverskio poligono miškų būklė ir medžių pažeidimai kulkomis bei skeveldromis
Other Title: Forest status at brigade general Kazys Veverskis training area and trees damage caused by bullets and fragments impacts
Extent: 37 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas;Brigade general Kazys Veverskis training area;Kazlų Rūdos poligonas;Kazlų Rūda military training area;Medžių pažeidimai;Trees damage
Abstract: Darbo tikslas: įvertinti miškų, medžių būklę ir juos įtakojančius veiksnius Brigados generolo Kazio Veverskio kariniame poligone ir atlikti vykdomų aplinkos apsaugos priemonių analizę. Darbo objektas: Brigados generolo Kazio Veverskio karinis poligonas esantis netoli Kazlų Rūdos (toliau Kazlų Rūdos poligonas). Darbo metodai: Atlikus vizualinius miškų būklės stebėjimus Kazio Veverskio kariniame poligone, miškų būklė tirta prie šių 4 pagrindinių objektų, galinčių daryti neigiamą poveikį miškams: lengvųjų ginklų šaudyklos, sprogdinimo darbų aikštelės ir šaudyklos „Oras – žemė“ laukas, sunkvežimių trasos (SISU ir HMMWV). Darbo rezultatai: Išanalizuota literatūra, atlikti matavimai medžių pažeidimams įvertinti ir nustatyti miškų būklės svertiniai rodikliai prie skirtingų objektų. Raktiniai žodžiai: Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas, Kazlų Rūdos poligonas.
The aim of the study: to determine trees and forests status and factors affecting them at military training area of Brigade General Kazys Veverskis. Perform analysis of ongoing environmental measures. The object of the study: Brigade General Kazys Veverskis training area near Kazlų Rūda (Kazlų Rūda military training area). Methods: After visual observations of the condition of forests at the Kazys Veverskis military training area, the condition of forests was investigated at the following 4 main objects that may have a negative impact on forests: small arms shooting range, demolition area and air-ground shooting range, truck routes (SISU and HMMWV). The results: The literature was analyzed, measurements were performed, forests weighed indicators were determined at different objects. Key words: Brigade general Kazys Veverskis training area, Kazlų Rūda military training area.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107017
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
justas_ vasiliauskas_bd.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

73
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.