Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107016
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Barakauskas, Žilvinas
Supervisor: Vencius, Danius
Title: Motyvaciniai veiksniai lemiantys megėjiško sporto propogavimą tarp suaugusių asmenų
Other Title: Aspects of motivation for choice of non-professional sports activity among adults
Extent: 44 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Motivation;Sportas;Sport;Megėjiškas;Amateur
Abstract: Pagrindinis šio baigiamojo bakalauro darbo tikslas – nustatyti veiksnius lemiančius suaugusiųjų žmonių mėgėjiško sporto propagavimą. Taikant į Lietuvių kalbą adaptuotą SMS-6 klausimyną buvo tirtas pagrindinis tyrimo objektas – suaugusiųjų žmonių mėgėjiško sporto propagavimą lemiantys veiksniai. Kaip tyrimo subjektas ¬¬buvo pasirinktas – suaugę mėgėjiško sporto propaguotojai. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti fizinio aktyvumo, sporto, mėgėjiško sporto, fizinį aktyvumą lemiančių veiksnių teorinius aspektus; 2. Išanalizuoti galimus veiksnius lemiančius mėgėjiško sporto propagavimą pagal tam tikras motyvacijos formas. 3. Nustatyti suaugusių žmonių elgesio formų pagal SDT pasiskirstymą; 1. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad dažnai kuomet kalbama apie sportą, fizinį aktyvumą ar kūno kultūrą šios sąvokos būna sutapatinamos. Remiantis moksline literatūra nustatyta, kad nors šios sąvokos yra panašios tarp jų egzistuoja keletas pagrindinių skirtumų. Mėgėjiškas sportas skiriasi nuo profesionalaus sporto taisyklių, traumų prevencijos, honorarų bei jį propaguojančių žmonių atsidavimo laipsniu. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad pastaraisiais dešimtmečiais, kartu ir Lietuvoje, suaugusiųjų fizinis aktyvumas augo nežymiai, nepasiekė rekomendacijos nurodymų, ypatingai mėgėjiško sporto srityse. 2. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad veiksniai lemiantys mėgėjiško sporto propagavimą labiausiai priklauso nuo išorinės motyvacijos formų. Atsižvelgiant į įvairias jų klasifikacijas bei tyrimo instrumentus nustatyta, kad labiausiai tyriamuosius veikia išorinės motyvacijos introjekcinio reguliavimo forma. Remiantis empiriniais tyrimo rezultatais atskleidusiais dominuojančius motyvacijos aspektus tyrimo dalyvių tarpe galima daryti prielaidą, kad veiksniai lemiantys mėgėjiško sporto propagavimą yra susiję su pasitenkinimo jausmu jaučiamu sportuojant, valingu įsitraukimu į veiklas patenkinant savo asmeninius norus bei poreikius atitikti tam tikrą visuomenės nuomonę bei stereotipus. 3. Nustatyti suaugusių žmonių elgesio formų pagal SDT pasiskirstymą; Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad tyrimo dalyviu tarpe dominuoja elgesio introjekcinio reguliavimo forma. Tai yra labiau išorinės motyvacijos aspektas. Analizuojant tyrimo duomenis atskleista, kad kiek mažiau dominuoja vidinės motyvacijos aspektai, t.y. pati vidinė motyvacija. Taip pat išorinės motyvacijos, labiau susijusios su vidinių naudų suvokimų t.y integruotas reguliavimas bei identifikuotas reguliavimas. Mažiausiai dominuoja elgesio išorinio reguliavimo forma bei amotyvacija. Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad tyrimo dalyvių tarpe dominuoja labiau išorinės – vidinės motyvacijos aspektai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107016
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

57
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons