Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLisinskienė, Aušra-
dc.contributor.authorBidžanova, Evelina Viktorija-
dc.date.accessioned2020-06-06T19:18:46Z-
dc.date.available2020-06-06T19:18:46Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/107014-
dc.description.abstractŠio darbo pagrindinis tyrimo objektas yra T-S-T tarpusavio santykiai, jų analizavimas bei supratimo svarba. Darbas paskirstytas į tris dalis: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa ir tyrimo rezultatai bei išvados. Pasitelkus anketinės apklausos metodika, galėjome ištirti T-S-T tarpusavio santykių ypatybes, palyginti, pozityvių bei negatyvių atsakymų raišką ir įvertinti kaip skirtingas trenerių ir tėvų suvokimas apie sportą, lemią tolimesnę sportininkų karjerą. Šiame darbe nagrinėjama bei įžvelgiama problematika pasižymi praktiniu sportininkų – trenerių, sportininkų – tėvų, tarpusavio santykiu, kuris daro tolimesnę bei lemiamą įtaką sportininko raidai. Šioje problematikoje keliamas klausimas, kaip tarpusavio santykiai yra suprantami ir vertinami iš kiekvienos sporte dalyvaujančios šalies pusės. Tyrimo objektas. Tarpasmeniniai santykiai tarp trenerio–sportininko–tėvų. Tyrimo subjektas. Įvairių Lietuvos regionų sportininkai 11 – 19 m. Tyrimo tikslas. Atskleisti trenerių–sportininkų–tėvų pozityvių ir negatyvių tarpasmeninių santykių raišką iš sportininko perspektyvos. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti pozityvių T-S-T tarpasmeninių santykių raišką lyties ir amžiaus aspektu iš sportininko perspektyvos. 2. Atskleisti negatyvių T-S-T tarpasmeninių santykių raišką lyties ir amžiaus aspektu iš sportininko perspektyvos. 3. Palyginti T-S-T tarpusavio santykių raišką pagal sporto šakos specifiškumą. Tyrimo metodas. Mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa), matematinės statistikos metodai. Darbo struktūra. Šį bakalauro darbą sudaro: santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, keturi skyriai, išvados, literatūros sąrašas (41 šaltinis ). Darbą iliustruoja 6 paveikslai ir 13 lentelių. Darbo apimtis – 45 psl. Raktažodis. Treneris, tėvai, sportininkas, pozityvūs, negatyvūs, santykiai.lt
dc.description.abstractCoach-Athlete-Parent positive and negative interpersonal relationships in youth sports The main subject of this research is the relationships between Couches-Athletes-Parents (C-A-P), their analysis and significance. The present thesis is divided into three main parts: literature review, empirical reasearch data analysis and conclusions of the results. Relying on the survey methodology, we were able to analyse the interrelationships of C-A-P, compare the expression of positive and negative responses. Moroever, we can assume how different perceptions of coaches and parents about sports determine the future of athletes. The problems seen and analysed in this study are characterized by the practical relationship between athletes - coaches, athletes - parents, which has a further and decisive influence on the development of an athlete. This issue raises the question of how interpersonal relationships are understood and valued by each party involved in sport. The subject of the reseach: The 11-19 years old athletes from different regions of Lithuania. The object of the research. C-A-P interpersonal relationship. The aim of the research. To find out what kind of relationship develops between athletes and coaches and between athletes and parents. The objectives are as follows: 1. To discover the expression of positive C-A-P interpersonal relationships in terms of gender and age from the perspective of the athlete. 2. To discover the expression of negative C-A-P interpersonal relationships in terms of gender and age from the perspective of the athlete. 3. To compare C-A-P interpersonal relationships in terms of sport specifics. The methodology of the research: literature review, quantitative analysis (questionnaire survey), methods of mathematical statistics. The present thesis consists of the following parts: summary in Lithuanian and English, introduction, four chapters, conclusions, references (41 sources). The work is illustrated by 6 figures and 13 tables. Thesis consists of 45 pages. Keywords. Coach, parents, athlete, positivity, negativity, relationships.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent45 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectTrenerislt
dc.subjectCoachen
dc.subjectSportininkaslt
dc.subjectAthleteen
dc.subjectTėvailt
dc.subjectParentsen
dc.subjectTarpasmeniniai santykiailt
dc.subjectRelationshipen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleTrenerio - sportininko - tėvų pozityvių ir negatyvių tarpasmeninių santykių raiškalt
dc.title.alternativeCoach - athlete - parent positive and negative interpersonal relationships in youth sportsen
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextmixedrestricted-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
evelina_viktorija_bidzanova_prezentacija_bd.pdf863.32 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

evelina_viktorija_bidzanova_bd.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.