Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107000
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Balčiūnas, Rimvydas
Supervisor: Lisinskienė, Aušra
Title: Tėvų vaidmuo skatinant futbolininkų motyvaciją sportuoti
Other Title: The role of parents motivating football players in sport
Extent: 43 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Motivation;Futbolas;Football;Vaikai;Children;Sportas;Sport;Tėvai;Parents
Abstract: Daugybės vaikų gyvenime sportas yra neatsiejamas nuo jų kasdieninės veiklos, tačiau sportas svarbus ne vien jauniesiems sportininkams, bet ir aplinkiniams dalyviams, kaip tėvai, treneriai ir komandos nariai. Tačiau dabartiniame laikotarpyje vis labiau atkreipiamas dėmesys, kaip tėvų įtaka ir įsitraukimas į vaikų sportą veikia jaunuolių ugdymą ir motyvaciją sportuoti. Daugelis mokslinių tyrimų atskleidžia, kad tėvai į vaikų sportą įsitraukia skirtingai, bet nemaža dalis tėvų, pamiršdami kas yra svarbiausia vaikų sporte, stengiasi įgyvendinti savo norus ar lūkesčius matydami savo atžalos sėkmę sporte. Tyrimo objektas – Tėvų vaidmuo futbolininkų motyvacijai sportuoti. Tyrimo tikslas – Atskleisti tėvų vaidmens svarbą paauglių futbolininkų/-ių motyvacijai sportuoti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, matematinės statistikos metodai. Rezultatai. Nustatyta, kad amotyvacija labiausiai pasireiškia vyresniems sportininkams, nuo 17 iki 19 metų, o ypač futbolininkėms (merginoms). Mamos nuoširdumas svarbesnis būtent merginoms. Tėvo įsitraukimas ir tėvo nuoširdumas svarbiausias jauniausiame amžiuje t. y. 11-13 metų sportininkams. Tačiau būtent sportininkų vidinei motyvacijai didžiausią reikšmę turi mamos ir tėvo savarankiškumo palaikymas ir nuoširdumas būtent futbolininkams (vaikinams), priešingai negu futbolininkėms, kurioms tėvų vaidmuo nedaro stiprios įtakos jų vidinei motyvacijai. Išvados. Abiejų lyčių atstovams tiek vaikinams tiek merginoms mamos svarba ryški. Tačiau savarankiškumo palaikymo (paramos) ir nuoširdumo skalėse mamos vaidmuo yra ypač svarbus vidinei motyvacijai, o ne išorinei. Priešingai negu mamos įsitraukimas, tėvo vaidmuo merginų motyvacijai nedaro jokios įtakos nei vidinei, nei išorinei motyvacijai. Tačiau tėčio vaidmuo palaikymo (paramos) ir nuoširdumo skalėse yra kur kas svarbesnis futbolininkų(vaikinų) motyvacijai, ir stipriai pasireiškia būtent vidinei motyvacijai. Futbolininkėms (merginoms) apskritai tėvų įsitraukimas turi mažiau įtakos jų motyvacijai negu futbolininkams (vaikinams), todėl galime manyti, kad jas labiau motyvuoja jų pačių individualios priežastys sportuoti.
Sport is an integral part of day-to-day life for many children. That being said, children are not the only group who’s benefiting from the sport. Surrounding participants such as parents, coaches and team members are getting their share of enjoyment as well. Currently, the attention has shifted towards how the parental influence and involvement in the children’s physical activity affects the education and motivation of the said child to play sports. Many studies have shown that parents engage in children’s sports differently. A significant proportion of them forgets what is most important in children’s sports and are trying to fulfill their own desires by seeing their offspring succeed in the sport of their liking. The object of this research - the role of a parent in motivating football players to train. The aim of this research - to reveal the importance of the parent’s role in the motivation of teenage football players to train. The following research methods are used in the work: Analysis of scientific literature, quantitative study, mathematical statistics methods. Results: It was found that the lack of motivation is most pronounced in older athletes aged 17 to 19, especially female football players. Mother's sincerity is the more important factor for girls. The involvement and sincerity of a father are most important to the youngest age athletes ( aged 11- 13). However, it is the male athletes to whom parent’s support for independence, and sincerity is the most important factor to maintain intrinsic motivation, wheres female football players don’t share the same characteristics. Conclusions: For both gender athletes, the importance of a mother is clear. On the support and sincerity scale - the role of a mother is particularly important for internal motivation more so than external. In contrast to maternal involvement, the role of the father in a girl’s motivation has no internal or external effect. However, the father’s role in the support and sincerity scale is of huge importance for male athletes, especially for internal motivation. As for female athletes, parent’s involvement overall has less effect than male athletes, which allows us to assume that female athletes are more driven by their own individual reasons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107000
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

113
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.