Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106995
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Adomavičiūtė, Agnė
Supervisor: Dulskienė, Virginija
Title: Sąsajos tarp netinkamos mitybos, nepakankamo fizinio aktyvumo ir 14 – 15 metų amžiaus paauglių sveikatos
Other Title: Associations between malnutrition, insufficient physical activity and health in adolescents 14 – 15 years of age
Extent: 49 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Paaugliai;Adolescents;Mityba;Diet;Fizinis aktyvumas;Physical activity;Antsvoris;Overweight;Nutukimas;Obesity;Sveikatos problemos;Health problems
Abstract: 2020 metais sausio mėnesį Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje buvo vykdomas paauglių mitybos bei fizinio aktyvumo įvertinimo tyrimas. Šiame tyrime dalyvavo 102 14 – 15 metų amžiaus mokiniai. Tyrimo metu buvo atlikti antropometriniai matavimai ir pildytos mokiniams pateiktos anketos – klausimynai. Tyrimo rezultatų vertinimui buvo pasirinktos dvi rizikos veiksnių grupės – mityba ir fizinis aktyvumas. Atliekant statistinę duomenų analizę, priklausomybei tarp kintamųjų įvertinti buvo taikytas Chi kvadrato kriterijus. Buvo nustatytas rizikos veiksnių paplitimas tarp atvejų ir kontrolinės grupių, apskaičiuotas rizikos santykis (RS) bei 95 proc. pasikliautinieji intervalai. Rezultatai vertinti statistiškai reikšmingi, kai p < 0,05. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad padidėjusio kūno svorio grupėje buvo 12,3 proc. merginų ir 13,3 proc. vaikinų. 53,8 proc. tyrime dalyvavusių padidėjusio kūno svorio grupei priklausančių paauglių nevalgė pusryčių, tuo tarpu tik 23,6 proc. normalaus kūno svorio grupei priklausančių paauglių praleisdavo pusryčius. Įvertinus tyrimo rezultatus, gautas statistiškai reikšmingas koreliacinis ryšys tarp moksleivių padidėjusio kūno svorio ir pusryčių nevalgymo p<0,05. Didelį cukraus kiekį turinčių gėrimų neįtraukimas į mitybos racioną mažino tikimybę turėti padidėjusį kūno svorį. Vertinant fizinio aktyvumo įtaką kūno svorio didėjimui buvo nustatyta, kad 38,5 proc. padidėjusio kūno svorio grupei priklausančių paauglių buvo fiziškai nelabai aktyvūs, kai lyginant su normalaus kūno svorio grupės moksleiviais 39,3 proc. jų buvo labai fiziškai aktyvūs.
In January 2020, a study on the assessment of adolescents nutrition and physical activity was carried out at the Panevėžys Kazimieras Paltarokas Gymnasium. The study involved 102 adolescents aged 14 to 15 years. During the study, anthropometric measurements were made and questionnaires were submitted to the pupils. Two groups of risk factors were selected to evaluate the results of the study – nutrition and physical activity. In the statistical analysis of the data, the Chi – square criterion was used to estimate the dependence between the variables. The prevalence of risk factors between cases and control groups was determined, the risk ratio (RS) and 95 percent confidence intervals were calculated. The results were evaluated as statistically significant when p < 0,05. In the study it was found that 12,3 percent of girls and 13,3 percent of boys were in the overweight group. 53,8 percent of the overweight adolescents in the study did not eat breakfast, meanwhile, 23,6 percent of adolescents in the normal body weight group missed breakfast. The study results showed a statistically significant correlation between increased body weight in pupils and missing breakfast p < 0,05. The exclusion of high – sugar beverages from the diet reduced the likelihood of gaining weight. When assessing the impact of physical activity on body weight gain, it was found that 38,5 percent of adolescents in the overweight group were physically less active, when compared to pupils in the normal body weight group, 39,3 percent of them were very physically active.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106995
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
agne_adomaviciute_bd.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.