Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106991
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jasiukaitytė, Eglė
Supervisor: Žebrauskienė, Audronė
Title: Sėjos laiko įtaka šiltnamiuose auginamų agurkų derliui ir jo kokybei
Other Title: Influence of sowing time on the yield and quality of short cucumbers, grown in greenhouses
Extent: 27 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Paprastasis agurkas;Cucumber;Sėjos laikas;Sowing time;Derlius;Yield;Cheminė sudėtis;Chemical composition
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe pateikiama sėjos laiko įtaka agurkų derliui ir kokybei. Darbo objektas: paprastasis agurkas (Cucumis sativus L.). Darbo metodai: Tyrimai atlikti 2019 metais Radviliškio rajone, Varnionių kaime, ūkininko Vaidoto Jasiukaičio ūkyje 0,5 ha šildomame plėvele dengtame šiltnamyje. Tirta hibridinė agurkų veislė ‘Pasalimo F’, sėklos sėtos skirtingu laiku: I – oji sėja balandžio 11 dieną, II – oji sėja balandžio 29 dieną, III – oji sėja gegužės 17 dieną IV – oji sėja birželio 4 dieną. Užaugus vaisiams derlius buvo nuimamas, pasveriamas ir išmatuojamas, atlikti vaisių biometriniai tyrimai. Atliktos agurkų cheminės sudėties analizės. Maisto žaliavų laboratorijoje nustatytas vitamino C, kalio, nitratų, sausųjų medžiagų, tirpių sausųjų medžiagų kiekiai. Darbo rezultatai: Vegetacijos metu didžiausia vidutinė vaisiaus masė (52,0 g) nustatyta IV sėjos agurkų, o mažiausia (48,5 g) buvo I sėjos augalų. Ilgiausius vaisius užmezgė IV sėjos augalai, jų ilgis siekė 11,1 cm, o trumpiausius – III sėjos augalai, vidutiniškai jie buvo 10,4 cm. Esminių skirtumų tarp tyrimų variantų ir kontrolės nenustatyta. Daugiausiai vaisių iš augalo užmezgė II sėjos augalai – 209 vnt. IV sėjos augalai užmezgė mažiausiai - 200 vnt. Didžiausias derlius (10,9 kg) iš augalo gautas iš II sėjos augalų. Mažiausias derlius gautas iš I sėjos augalų, jis siekė lygiai 10,0 kg vidutiniškai iš augalo. Esminių skirtumų tarp tyrimo variantų ir kontrolės nenustatyta. Daugiausiai sausųjų medžiagų nustatyta I sėjos vaisiuose – 5,2 proc., o tirpių sausųjų medžiagų – 4,1 proc. ir daugiausiai kalio (609,4 mg kg-1 ) buvo III sėjos agurkuose. Esmingai didžiausias vitamino C kiekis – 51,6 mg kg-1 nustatytas II sėjos agurkuose, o mažiausiai jo sukaupė IV sėjos vaisiai – tik 18,8 mg kg-1 . Esmingai mažiausias nitratų kiekis (251,4 mg kg-1 ) nustatytas I sėjos vaisiuose.
The Bachelor’s Thesis analyses how cucumber yield and quality depends of sowing time. Subject: common cucumber (Cucumis sativus L.). Methods: The researches were performed in 2019 Years in Radviliškis district, Varnioniai village, on the farm of farmer Vaidotas Jasiukaitis in a 0,5 ha heated, film-covered greenhouse. The research was performed using a hybrid cucumber variety ‘Pasalimo F‘. Seed sowing was performed at different times: The 1st sowing was done on the 11th of April; The 2nd sowing was done on the 29th of April; The 3rd sowing was done on the 17th of May; The 4th sowing was done on the 4th of June. After growing cucumbers, the crop was harvested, weighed and measured. The biometrics tests of cucumbers were performed as well. An analysis of the chemical composition of cucumbers was also performed. In the laboratory of food raw materials have been identified the levels of vitamin C, Potassium (K), Nitrates, dry matter and soluble solids. Results: During vegetation, the highest average fruit weight (52,0 g) was found in IV sowing cucumbers, and the lowest (48,5 g) was found in I sowing plants. The longest fruits were formed by IV sowing plants, their length was 11,1 cm, and the shortest - III sowing plants, on average they were 10,4 cm. No significant differences were found between study variants and controls. Most of the fruit from the plant was produced by II sowing plants - 209 pcs. IV sowing plants sprouted at least - 200 pcs. The highest yield (10,9 kg) from the plant was obtained from II sowing plants. The lowest yield was obtained from the I sowing crop, it was exactly 10,0 kg on average from the plant. No significant differences were found between study variants and controls. The highest dry matter content was found in the fruits of the I sowing – 5,2%, and soluble dry matter - 4.1% and the highest amount of potassium (609,4 mg kg-1 ) was in III sowing cucumbers. Significantly the highest content of vitamin C – 51,6 mg kg-1 was found in cucumbers of II sowing, and the lowest accumulation of fruits of IV sowing - only 18.8 mg kg-1 . Significantly the lowest nitrate content (251,4 mg kg-1 ) was found in the fruits of the I sowing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106991
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
egle_jasiukaityte_bd.pdf860.24 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.