Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106976
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šimanskienė, Eglė
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Kaimo plėtros konsultantų įsitraukimo į darbą skatinančių veiksnių sistema: Žemės ūkio rūmų atvejis
Other Title: The system of motivating factors involving consultants of rural development to work: Chamber of Agriculture case study
Extent: 67 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Įsitraukimas į darbą;Involved in the job;Įsitraukimas į organizaciją;Involvement in the organization;Darbas;Work
Abstract: Dėl vis konkurencingesnių rinkų, globalizacijos, nestabilios žemės ūkio ekonominės aplinkos, žemės ūkio konsultavimo paslaugas teikiančios organizacijos susiduria su dideliais iššūkiais siekiant išlaikyti gerus konsultantus ir vystant efektyvią bei sėkmingą veiklą. Kaimo plėtros konsultantų įsitraukimas į darbą vertinamos kaip rezultatas - pasamdyti darbuotojai, kurie yra atsidavę, entuziastingi, sėkmingai išnaudoja savo talentus darbe, organizacijai suteikia didesnį pranašumą rinkoje. Darbe, formuojama praktinė problema. Norint suvokti įsitraukimo į darbą sistemą ir kaip kaimo plėtros konsultantai tampa įsipareigoję organizacijai, bei kaip toks procesas galėtų būti valdomas, koreguojamas ir tobulinamas, reikia išnagrinėti pagrindinius įsitraukimo į darbą lemiančius veiksnius.
To increasingly competitive markets, globalization, unstable agri-economic environment, organizations providing agricultural advisory services face significant challenges in retaining good advisors and developing efficient and successful operations. The involvement of rural development consultants in the work is seen as a result - hired employees who are dedicated, enthusiastic, successfully use their talents at work, give the organization a greater advantage in the market. At work, a practical problem is formed. In order to understand the engagement system and how rural development consultants become committed to the organization, and how such a process could be managed, adjusted and improved, the key determinants of engagement need to be examined.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106976
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
egle_simanskiene_md.pdf1.31 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.