Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106968
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bindokaitė, Erika
Supervisor: Dromantienė, Rūta
Title: Žieminių kviečių mitybos vertinimas krūmijimosi tarpsniu
Other Title: Evaluation of winter wheat nutrition on tillering stage
Extent: 34 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Amidinis azotas;Amide nitrogen;Mineralinis azotas;Mineral nitrogen;Derlingumas;Yield
Abstract: Tyrimai vykdyti 2017-2018 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio Akademijos bandymų stotyje, karbonatingame, giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol), kurio pH buvo neutralus ir silpnai šarminis. Eksperimentas atliktas siekiant įvertinti amidinio azoto trąšų įtaką žieminių kviečių mitybai krūmijimosi tarpsniu. Tirtas mineralinio azoto kiekis dirvožemyje, azoto kiekis ir chlorofilo indeksas augalo antžeminėje dalyje, žieminių kviečių grūdų derlingumas. Žieminiai kviečiai buvo tręšti amidinio (N-NH2-) azoto turinčiomis trąšomis, esant skirtingam augalų išsivystymui krūmijimosi tarpsniu (BBCH 23-29). Nustatyta, kad praėjus 7 dienoms po pagrindinio tręšimo krūmijimosi tarpsniu, greičiausia amidinio azoto transformacija dirvožemyje vyko žieminių kviečių krūmijimosi pradžioje (BBCH 23-25), nes būtent tuo laikotarpiu buvo rasti didžiausi mineralinio azoto (24,9 mg kg-1) ir amoniakinio azoto (10,2 mg kg-1) kiekiai dirvožemyje. Praėjus 7 dienoms po pagrindinio tręšimo krūmijimosi tarpsniu nustatyta, kad efektyviausias žieminių kviečių azoto panaudojimo laikas buvo krūmijimosi pradžioje (BBCH 25-26), nes rastas didžiausias chlorofilo indeksas augaluose (29,8). Azoto kiekis antžeminėje augalo dalyje priklausė nuo augalo išsivystymo tarpsnio ir didžiausias azoto kiekis (3,46 %) buvo nustatytas, kai augalai amidiniu azotu buvo tręšti BBCH 28-29 tarpsniu. Didžiausias žieminių kviečių grūdų derlingumas (8,31 t ha-1) buvo gautas, kai javai buvo tręšti BBCH 23-25 tarpsniu.
In 2017-2018 at Vytautas Magnus University Agriculture Academy Experimental station there was conducted the experiment on the soil characterized as loam (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol), which pH was neutral and weakly alkaline. The aim of the research was to evaluate the influence of the amide nitrogen fertilizer on the winter wheat nutrition during their tillering stage. The mineral nitrogen content in the soil, the nitrogen content, and the chlorophyll index in the plant and winter wheat grain yield were examined. Winter wheat was fertilized with amide (N-NH2-) nitrogen-containing fertilizers at different plant development stages during the tillering (BBCH 23-29). It was found that 7 days after the main fertilization during the tillering, the fastest amide nitrogen transformation in the soil of winter wheat was at the beginning of tillering (BBCH 23-25), as the greater amount of the mineral (24,9 mg kg-1) and ammoniacal (10,2 mg kg-1) nitrogen were found in the soil at that period. 7 days after the main fertilization during the tillering stage, it was found that the best time for the nitrogen application of the winter wheat was during the beginning of the tillering BBCH 25-26, as the biggest chlorophyll index in the plant (29,8) was found. Furthermore, the nitrogen content in the aboveground part of the plant depended on the stage of the plant growth and the highest nitrogen content (3,46 %) was determined when the plants were fertilized with amide nitrogen at the BBCH 28-29 stage. The highest yield of the winter wheat (8,31 t ha-1) was obtained when cereals were fertilized during the BBCH 23-25 stage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106968
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
erika_bindokaite_bd.pdf885.42 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons