Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106938
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Karalius, Paulius
Supervisor: Čepulienė, Rita
Title: Skirtingų auginimo terpių įtaka sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) augimui
Other Title: Influence of different grow mediums on growth of lettuce (Lactuca sativa L.)
Extent: 32 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Sėjamoji salota;Lettuce;Agroperlitas;Agroperlite;Kokoso plaušas;Coconut fiber;Mineralinė vata;Mineral wool;Kompostinė žemė;Compost soil
Abstract: Bakalaurinis baigiamasis darbas atliktas 2019 m. VDU Žemės ūkio akademijos Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro šiltnamyje. Tyrimų objektas – sėjamoji salota (Lactuca sativa L.), auginama skirtingose auginimo terpėse. Tyrimų tikslas – nustatyti skirtingų auginimo terpių – kompostinės žemės, agroperlito ir kompostinės žemės mišinių, kokoso plaušo bei mineralinės vatos įtaką šiltnamyje auginamų salotų biometriniams rodikliams ir derlingumui, taip pat agroperlito, kokoso plaušo bei mineralinės vatos įtaką hidroponikoje auginamų salotų fotosintetiniam bei biometriniams rodikliams ir derlingumui. Tyrimų uždaviniai: 1) nustatyti skirtingų auginimo terpių įtaką salotų, augintų hidroponikoje, chlorofilo indeksui, aukščiui ir skersmeniui; 2) nustatyti skirtingų auginimo terpių įtaką salotų, augintų hidroponikoje, produktyvumui; 3) nustatyti skirtingų auginimo terpių įtaką salotų, augintų šiltnamyje, aukščiui ir skersmeniui; 4) nustatyti skirtingų auginimo terpių įtaką salotų, augintų šiltnamyje, produktyvumui. Darbo rezultatai – atlikus tyrimą nustatyta, kad hidroponikoje auginamos salotos mineralinėje vatoje užaugo aukščiausios ir turėjo didžiausią chlorofilo indeksą, tačiau jų skersmuo buvo esmingai mažesnis už agroperlite augintų salotų. Jos buvo 1,5 % (P > 0,05) aukštesnės ir 14 % (P < 0,05) platesnės už salotas augintas kokoso plauše. Didžiausią antžeminę ir šaknų masę hidroponikoje užaugino salotos augusios mineralinėje vatoje, jų lapų plotas buvo patikimai didžiausias, tačiau sausųjų medžiagų kiekis juose buvo 29 % (P < 0,05) mažesnis už agroperlite augintų salotų. Šiltnamyje augintos salotos buvo aukščiausios bei plačiausios augintos kompostinėje žemėje ir kokoso plauše. Į kompostinę žemę įmaišytas agroperlitas turėjo tendenciją mažinti šiuos salotų rodiklius. Kompostinėje žemėje augusių salotų antžeminės dalies masė buvo 6 kartus, o šaknų masė 4 kartus (P < 0,05) didesnė už mineralinėje vatoje augusių salotų. Nors šiltnamyje kompostinėje žemėje augintų salotų lapų plotas buvo didžiausias, tačiau esmingai nesiskyrė nuo lapų ploto salotų, augusių kokoso plauše bei kompostinės žemės ir agroperlito mišinyje 1:1 ir 3:1. Reikšminiai žodžiai: sėjamoji salota, agroperlitas, kokoso plaušas, mineralinė vata, kompostinė žemė.
The research was carried out in 2019 VDU ŽŪA in the greenhouse of the Open access land and forestry joint research center. The object of research is lettuce (Lactuca sativa L.) grown in different growing media. The aim of the research was to determine the influence of different growing media – compost soil, agroperlite and compost soil mixtures, coconut fiber and mineral wool on the biometric parameters and yield of greenhouse lettuce, as well as the influence of agroperlite, coconut fiber and mineral wool on the photosynthetic and biometric parameters and yield of lettuce grown in hydroponics. Objectives of the research: 1) to determine the influence of different growing media on the chlorophyll index, height and diameter of lettuce grown in hydroponics; 2) to determine the influence of different growing media on the productivity of lettuce grown in hydroponics; 3) to determine the influence of different growing media on the height and diameter of lettuce grown in a greenhouse; 4) to determine the influence of different growing media on the productivity of lettuce grown in a greenhouse. Results of the research. The research found that lettuces grown in hydroponics grew the highest in mineral wool and had the highest chlorophyll index, but were significantly smaller in diameter than lettuces grown in agroperlite. They were 1.5 % (P > 0.05) higher and 14 % (P < 0.05) wider than lettuce grown in coconut fiber. Lettuce grown in mineral wool had the highest aboveground and root mass in hydroponics, their leaf area was reliably the largest, but their dry matter content was 29 % (P < 0.05) lower than that of lettuce grown in agroperlite. Greenhouse lettuce was the tallest and most widely grown in compost soil and coconut fiber. Agroperlite added to the compost soil tended to reduce these lettuce rates. The weight of the aboveground part of lettuce grown in compost soil was 6 times higher and the weight of roots was 4 times (P < 0.05) higher than that of lettuce grown in mineral wool. Although the area of lettuce leaves grown in compost land in the greenhouse was the largest, it did not differ significantly from the area of leaves of lettuce grown in coconut fiber and compost soil and agroperlite mixture 1:1 and 3:1. Keywords: lettuce, agroperlite, coconut fiber, mineral wool, compost soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106938
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
paulius_karalius_bd.pdf1.58 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.