Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106934
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Issenova, Dinara
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: University teachers’ experience of implementing technology-enhanced personalized learning
Other Title: Technologijomis praturtinto personalizuoto mokymosi įgyvendinimas aukštojoje mokykloje: dėstytojų patirtis
Extent: 62 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Personalized learning;Technology-enhanced personalized learning;Phenomenological study;Technology-enhanced learning;Teachers' experience;Personalizuotas mokymasis;Patobulintas technologijomis pritaikytas individualizuotas mokymasis;Ffenomenologinis tyrimas;Mokytojų patirtis;Technologijomis patobulintas mokymasis
Abstract: This research was conducted to investigate the teacher's perspective of incorporating technology-enhanced personalized learning in the classroom to define teachers’ role, key features, and identify main challenges during its implication. The methodology of this qualitative study was the phenomenological approach. Participants in this study were Korea University teachers, based in Seoul, South Korea. Teachers engaged in interviews to convey perceptions and share their experience of personalized learning. Interviews were documented and transcribed before analysis. The results were portrayed in a narrative form. The results of this phenomenological study showed that teachers defined their role considering technology-enhanced personalized learning model as facilitators and co-creators of learning. Also, they defined key features in implementing this model as student autonomy, customized instruction, aligned technological support, the trigger for deeper learning, and humanization of instruction. Moreover, teachers identified such challenges in implementing a technology-enhanced personalized learning approach in the university classroom as misconceptions regarding TEPL and control of students’ learning experience.
Šis kokybinis tyrimas buvo skirtas ištirti dėstytojų požiūrį ir praktiką, įgytą pritaikant technologijomis patobulintą personalizuotą mokymąsi universitete, siekiant apibrėžti dėstytojų vaidmenį, pagrindines personalizuoto mokymo(si) įgyvendinimo ypatybes ir nustatyti pagrindinius iššūkius, susijusius su jo įgyvendinimu. Kokybinis tyrimas vykdytas remiantis fenomenologinio tyrimo metodologija. Šiame tyrime dalyvavo dėstytojai iš Korėjos universiteto, esančio Seule, Pietų Korėjoje. Tyrimo dalyviai dalijosi personalizuoto mokymo(si) patirtimi aukštojoje mokykloje ir kaip technologijos padeda įgyvendinti personalizuoto mokymo(si) principus. Šio fenomenologinio tyrimo rezultatai parodė, kad dėstytojai suvokė savo vaidmenį technologijomis praturtinto personalizuoto mokymo(si) įgyvendinime kaip mokymo(si) tarpininkai ir kūrėjai. Jie taip pat apibrėžė pagrindines technologijomis praturtinto personalizuoto mokymo(si) modelio įgyvendinimo ypatybes: tokias, kaip studentų savarankiškumą, pritaikytą mokymą, suderintą technologinę paramą, gilesnio mokymosi skatinimą ir mokymo humanizavimą. Be to, dėstytojai, įgyvendindami technologijomis praturtintą personalizuotą mokymą(si) universitete, identifikavo tokius iššūkius, kaip klaidingą požiūrį į personalizuotą mokymą(si) ir studentų mokymosi patirties valdymą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106934
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
dinara_issenova_md.pdf943.6 kBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.