Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106914
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Simutytė, Ugnė
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Pagrindinių reklamos internete formų įtaka vartotojų elgsenai
Other Title: Influence of main forms of internet advertising on consumer behavior
Extent: 56 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: El. paštas;Reklama internete;Reklamos formos;Reklamos įtaka;Socialinės medijos;E-mail;Online advertising;Forms of advertising;Influence of advertising;Social media
Abstract: Tyrimo problema. Kadangi reklamos formatas ir toliau keičiasi, rinkodaros specialistai ir reklamuotojai vis daugiau dėmesio skiria siekiant išsiaiškinti, kokios pagrindinės reklamų internete formos geriau pasiekia vartotojų elgseną. Todėl kiekvienai įmonei svarbu surasti tą reklamos skleidimo ribą, kuri vartotojus pritrauktų ir būtent sukeltų įtaką vartotojų elgsenai. Tyrimo klausimas. Kokia socialinėse medijose ir elektroniniame pašte gaunamų reklamų įtaka vartotojų elgsenai? Tyrimo objektas. Socialinėse medijose ir el. pašte gaunamų reklamų įtaka vartotojų elgsenai. Tyrimo tikslas. Įvertinti socialinėse medijose ir el. pašte gaunamų reklamų įtaka vartotojų elgsenai. Tyrimo metodologija ir (ar) metodai. Tyrimui atlikti, pirmiausiai buvo naudojama literatūros šaltinių analizė, kuria remiantis buvo sudaromi anketos klausimai. Anketine apklausa buvo siekiama išsiaiškinti socialinėse medijose ir el. pašte gaunamų reklamų įtaką vartotojų elgsenai. Gautiems tyrimo rezultatams apibendrinti ir išvadoms bei pasiūlymams pateikti, buvo atlikta statistinių duomenų analizė „Microsoft Excel 2016“ programa. Rezultatai. Pusė tyrime dalyvavusių respondentų reklama daro įtaką pirkimo sprendimo priėmimui, o daugiau nei pusė respondentų, reklama paveikia jų pirkimo sprendimo priėmimą. Labiausiai vartotojų susidomėjimą elektroninėse medijose skatina nuolaidos ir akcijos kur kas mažesnis vartotojų skaičius nurodo, kad jų susidomėjimą skatina pačios prekės. Išvados. Pusė tyrime dalyvavusių respondentų reklama daro įtaką pirkimo sprendimo priėmimui, o daugiau nei pusė respondentų, reklama paveikia jų pirkimo sprendimo priėmimą. Labiausiai vartotojų susidomėjimą elektroninėse medijose skatina nuolaidos ir akcijos kur kas mažesnis vartotojų skaičius nurodo, kad jų susidomėjimą skatina pačios prekės. Reikšminiai žodžiai. el. paštas, reklama, reklama internete, reklamos formos, reklamos įtaka, socialinės medijos.
Investigation problem. As the format of advertising continues to evolve, marketers and advertisers are increasingly focusing on figuring out which key forms of online advertising better achieve consumer behavior. Therefore, it is important for every company to find the threshold for the dissemination of advertising that would attract consumers and, in particular, influence consumer behavior. Research question. What is the impact of social media and email advertising on consumer behavior? Research object. Social media and email the impact of e-mail advertising on consumer behavior. The aim. Evaluate on social media and email. the impact of e-mail advertising on consumer behavior. Research methodology and / or methods. For the research, the analysis of literature sources was first used, on the basis of which the questions of the questionnaire were compiled. The questionnaire survey sought to find out on social media and e-mail. the impact of e-mail advertising on consumer behavior. In order to summarize the obtained research results and to present conclusions and suggestions, statistical data analysis was performed using Microsoft Excel 2016 program. Results. Half of the respondents who participated in the study influence the purchasing decision, and more than half of the respondents, advertising influences their purchasing decision. Discounts and promotions stimulate consumer interest in electronic media the most, and a much smaller number of consumers indicate that their interest is stimulated by the goods themselves. Conclusions. Half of the respondents who participated in the study influence the purchasing decision, and more than half of the respondents, advertising influences their purchasing decision. Discounts and promotions stimulate consumer interest in electronic media the most, and a much smaller number of consumers indicate that their interest is stimulated by the goods themselves. Keywords: el. mail, advertising, online advertising, forms of advertising, influence of advertising, social media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106914
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
ugne_simutyte_bd.pdf1.4 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

75
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons