Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106909
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Čepas, Domantas
Supervisor: Ramaškevičienė, Asta
Title: Mikroelementinių trąšų ir biologinių preparatų įtaka vasarinių kviečių derlingumui
Other Title: The influence of micronutrient fertilizer and biological reparations on summer wheat yield
Extent: 35 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Vasariniai kviečiai;Summer wheat;Derlingumas;Yield;Nano trąšos;Nano fertilizers;Mikroelementinės trąšos;Micronutrient fertilizers
Abstract: Tyrimas atliktas atliktas 2019 m. Kuršėnuose. Tyrimų objektas – Vasariniai kviečiai, purškiami skirtingomis mikroelementinėmis trąšomis ir biologiniais preaparatais. Tyrimų tikslas – Įvertinti skirtingų mikroelementinių trąšų ir biologinių preparatų įtaką vasarinių kviečių derlingumui ir derliaus formavimo elementams. Tyrimų uždaviniai. Palyginti skirtingų mikroelementinių trąšų ir biologinių preparatų įtaką kviečių augalų masės, lapų ploto augimui, derlingumui ir varpos produktyvumo elementams. Metodai. Vasarinių kviečių derlingumas bei derliaus struktūros elementai nustatyti tiesioginio matavimo, skaičiavimo ar svėrimo būdu pagal priimtas lauko eksperimento vykdymo metodikas. Tyrimas vykdytas keturiais pakartojimas. Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti taikant kompiuterinę programą ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Darbo rezultatai – Naudotų mikroelementinių trąšų ir biologinių preparatų derinys (IV variantas – Nano Element + Citra + Cidox Pro) esminiai didino vasarinių kviečių grūdų skaičių varpoje. Kitiems varpos produktyvumo elementams naudojant produktus nustatytos tik didėjimo tendencijos. Tirtos mikroelementinės trąšos ir biologiniai preparatai vasarinių kviečių derlingumui, palyginti su kontrole, esminės įtakos neturėjo. Buvo nustatytos tik derliaus didėjimo tendencijos.
The research was carried out in 2019 Kuršėnai. Research object. Summer wheat is sprayed using different micronutrient fertilizer and biological preparations on yield and yield forming elements. Research aim. To evaluate the effect of different micronutrient fertilizer and biological preparations on yield and yield forming elements. Research objectives. To compare the influence of different micronutrient fertilizer and biological preparations on wheat plant mass, leaf area growth, yield and wheat – ear productivity elements. Research methods. Yield and yield structure elements of summer wheat were determined while using direct measurements, calculations or weighing according field experimental techniques. The study was conducted in four repetitions. Research data have been statistically evaluated using a computer program ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Research results. The used combination of micronutrient fertilizers and biological preparations ( IV option – Nano Element + Citra + Cidox Pro) had a significant increase for the number of grains. For other elements of wheat ear productivity only upward trends have been indentified. The studied microelement fertilizers and biological preparations had no significant effect on the yield of summer wheat compared to the control. Only upward trends in yields were indentified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106909
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
domantas_cepas_ bd.pdf1.1 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 1, 2021

Download(s)

46
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.