Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamaškevičienė, Asta-
dc.contributor.authorGašpuitis, Haris-
dc.date.accessioned2020-06-05T20:18:37Z-
dc.date.available2020-06-05T20:18:37Z-
dc.date.issued2020-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/106908-
dc.description.abstractTyrimas vykdytas 2019 metais Edmundo Gašpuičio ūkininko ūkyje. Tyrimo objektas – vasariniai miežiai ir naujos kartos mikrobiologinės trąšos. Tyrimo tikslas – įvertinti naujos kartos mikrobiologinių trąšų įtaką vasariniams miežiams. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti naujos kartos mikroelementinių trąšų poveikį miežių lapų plotui, stiebų skaičiui, augalų žalios ir sausos masės augimui. 2. Nustatyti naujos kartos mikroelementinių trąšų poveikį vasarinių miežių derlingumui ir produktyvių stiebų kiekį bei varpos produktyvumo elementus. Darbo rezultatai – Vasarinių miežių augalų antžeminės dalies žalios masės kiekiui esminę įtaką turėjo tręšimas Cidox Pro.+ LS1, davęs 43 proc. didesnę žalios masės ir 53 proc. sausos masė kiekiui, tačiau bamblėjimo tarpsnyje esminių skirtumų nenustatyta. Mikroelementinės trąšos turėjo teigiamos įtakos lapų plotui krūmijimosi tarpsniu, tačiau bamblėjimo tarpsnyje nanotrąšos esmingai mažino lapų plotą. Tręšimas Cidox Pro.+ LS1 esmingai didino vasarinių miežių stiebų skaičių (410 vnt.), 1000 grūdų masę (47,14 g), tačiau neturėjo esminės įtakos varpos grūdų masei. Naujos kartos trąšos vasarinių miežių kiekybiniams rodikliams neturėjo esminės įtakos, grūdų derlius gautas panašus (2,03–2,22 t ha-1) kaip kontrolinio varianto laukeliuose (2,04 t ha-1).lt
dc.description.abstractThe object of the research is spring barley and a new generation of microbiological fertilizers. The aim of the study was to evaluate the influence of a new generation of microbiological fertilizers on spring barley. Research tasks: 1. To determine the effect of a new generation of microelement fertilizers on the area of foliar leaves, number of stems, growth of green and dry mass of plants. 2. To determine the effect of a new generation of microelement fertilizers on the yield of spring barley the amount of spring barley productive stems and penile productivity elements. Research results - Micronutrient fertilizers strongly influenced the bushing of spring barley, as well as a new generation of fertilizers effectively grew barley leaves. The new generation of fertilizers is extremely effective for the elongation of spring barley and gave a good result for the wilting of spring barley before drying. Micronutrient fertilizers did not give the desired result for tubing and number of stems of spring barley.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio ir maisto mokslų institutaslt
dc.format.extent28 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectMikroelementailt
dc.subjectTrace elementsen
dc.subjectBiologiniai preparatailt
dc.subjectBiological preparationsen
dc.subjectMiežiailt
dc.subjectBarleyen
dc.subjectDerlingumaslt
dc.subjectYielden
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleMikroelementinių trąšų ir biologinių preparatų įtaka vasarinių miežių derlingumuilt
dc.title.alternativeThe influence of micronutrient fertilizer and biological preparations on summer barley yielden
dc.typebachelor thesis-
item.grantfulltextembargo_20250616-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
haris_gaspuitis_bd.pdf478.87 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons