Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106903
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ilginytė, Rugilė
Supervisor: Maksvytienė, Inga
Title: Regioninių netolygumų Lietuvoje vertinimas
Other Title: The evaluation of regional irregularities in the Republic of Lithuania
Extent: 52 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Decilinis diferenciacijos koeficientas;Lietuva;Regionas;Regioniniai netolygumai;Williamson indeksas;Decile differentiation coefficient;Lithuania;Region;Regional irregularities;Williamson’s index
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe formuluojama tyrimo problema: kokie yra regioniniai netolygumai Lietuvoje? Bakalauro tyrimo objektas: regioniniai netolygumai Lietuvoje, o tyrimo tikslas - įvertinti regioninius netolygumus Lietuvoje. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamas teorinis regioninių netolygumų vertinimas, regioninių netolygumų samprata, priežastys, padariniai šalies ekonomikai bei atliekamas ankstesnių mokslinių straipsnių palyginimas. Bakalauro autorė regioninio netolygumo sąvoką aiškina taip – tai veikla susijusi su ekonominiais reiškiniais, išsivystymo lygiu, pajamomis. Nuo regiono rūšies priklauso regiono netolygumo sampratos traktavimas. Antroje darbo dalyje pateikiama statistinė dinaminė Lietuvos situacijos 2015 – 2018 m. analizė, regioninių netolygumų tyrimo metodika, regioninių netolygumų Lietuvoje 2011 – 2018 m. tyrimo rezultatai bei jų palyginimas su kitų mokslinių tyrimų rezultatais. Tyrimui atlikti buvo pasirinkti šie rodikliai: atvykusiųjų skaičius, darbo užmokestis, socialinės pašalpos gavėjai, bedarbių skaičius, įmonių skaičius, materialinės investicijos vienam gyventojui. Tyrimo metodai yra Williamson indeksas, decilinis diferenciacijos koeficientas. Tyrimo laikotarpis yra 2011 -2018 metai. Gauti tyrimo rezultatai parodė, Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse mažiausi netolygumai yra darbo užmokesčio, materialinių investicijų vienam gyventojui, o didžiausi – įmonių skaičiaus rodikliuose. Lietuvoje savivaldybių netolygumai yra didesni už apskričių, išskyrus bruto darbo užmokesčio rodiklį pagal decilius.
This dissertation targets to explore certain regional irregularities in the Republic of Lithuania. Dissertation research target: regional irregularities in the Republic of Lithuania. The aim of this dissertation - to evaluate regional irregularities in the Republic of Lithuania. The first part of the dissertation presents the concept and theoretical evaluation of regional irregularities, its causes and consequences to country’s economy as well as the comparison of previous scientific research. The author of this dissertation the concept of regional irregularities explains as a phenomenon connected to economic circumstances, the level development and income. Regional irregularities may vary depending on the type of region. The second part of the dissertation presents a dynamic statistical analysis of the situation in the Republic of Lithuania during 2015-2018 period, regional irregularities’ research methodology, regional irregularities in the Republic of Lithuania research results and their comparison to other scientific research. In order to conduct this research certain factors were selected: the number of immigrants, income, the number of people receiving social benefits, unemployment rates, the number of registred companies and investment rates per resident. The research was conducted using Williamson’s index and decile differentiation coefficient. The duration of the research was 2011-2018. The results of the research show, that in municipalities and districts the lowest irregularities are in income and investment rates per resident, the highest – in the number of registered companies. Municipalities in the Republic of Lithuania have higher irregularities compared to districts, except for decile ratios of gross earnings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106903
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons