Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106898
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bagdonaitė, Simona
Supervisor: Kuizinienė, Dalia
Title: Dailės intertekstai šiuolaikiniuose detektyviniuose romanuose (Juano Manuelio de Prada’os „Apgaulinga Venecijos šviesa“, Dano Browno „Da Vinčio kodas“, Z. Čepaitės „Paveikslas“ ir T. Kavaliausko „Originalas“)
Other Title: Intertexts of fine art in contemporary detective novels (Juan Manuel de Prada's ‘La tempestad’, Dan Brown's ‘The da Vinci code’, Zita Čepaitė's ‘Paveikslas’, and Tomas Kavaliauskas's ‘Originalas’)
Extent: 64 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Intertekstualumas;Intertextuality;Intermedialumas;Intermediality;Šiuolaikinis detektyvinis romanas;Contemporary detective novel;Intertekstas;Intertext;Intermedialioji nuoroda;Intermedial reference;Detektyvinė intriga;Detective intrigue
Abstract: Magistro baigiamajame darbe tyrinėjama problema, kaip šiuolaikiniuose detektyviniuose romanuose reiškiamas intertekstualumas, kai dailės tekstas tampa itin svarbia detektyvinio pasakojimo dalimi. Keliama hipotezė – dailės intertekstai yra būdinga šiuolaikinių detektyvų savybė, leidžianti autoriui kurti detektyvinę intrigą. Darbo objektu pasirinkta intertekstualumo raiška analizuojamuose tekstuose. Tikslas – išsiaiškinti, kaip ir kokie intertekstai, nurodantys į kitą mediją (dailę), funkcionuoja pasirinktuose tekstuose. Magistro baigiamajame darbe pasitelkiami analitinis, aprašomasis ir komparatyvistinis metodai, taip pat intertekstualumo teorija. Išanalizavus darbo šaltinius paaiškėjo, kad šiuolaikiniuose detektyviniuose romanuose detektyvinei intrigai kurti svarbūs dailės intertekstai ir intermedialiosios nuorodos. J. M. de Prada’os ir D. Browno romanuose pasitelkiami žymūs Renesanso menininkai Džordžonė ir Leonardas da Vinčis, tuo tarpu Z. Čepaitės ir T. Kavaliausko romanuose intermedialiosiomis nuorodomis tampa kiek mažiau žinomi menininkai Eugenijus Kazimierovskis ir Dogu Bankovas, svarstoma, ar šie menininkai iš tiesų egzistavo. Romanuose pateikiamos intriguojančios detalės iš menininkų gyvenimų. Detektyvinei intrigai kurti ir plėtoti visuose analizuojamuose tekstuose įterpiami dailės intertekstai („Audra“, „Mona Liza“, „Kristaus Širdis“, „Orkestras“), ieškoma paveikslų klastotojų, aiškinamasi, kurie paveikslai yra originalai, o kurie – klastotės, taip pat atkreipiamas dėmesys į simboliką, šifruojamą dailės intertekstuose. Darbe kelta hipotezė pasitvirtino. Visuose analizuotuose romanuose rasta dailės intertekstų ir intermedialiųjų nuorodų, į šiuolaikinį detektyvinį romaną įterpiami dailės intertekstai padeda plėtoti detektyvinę intrigą, išlaiko skaitytojų dėmesį, skatina plačiau domėtis dailės istorija, menininkais ir jų paveikslais.
Research problem – how is the intertextuality expressed in contemporary detective novels, when intertexts of fine art are the main part of the detective story. Hypothesis – intertexts of fine art are a characteristic feature of contemporary detective novels, allowing the author to create a detective intrigue. Research object – the expression of intertextuality in the analysed texts. The aim of the thesis is to find out how and what kind of intertexts, referring to other (fine art) media, function in the analysed texts. In master degree thesis the chosen texts are analysed using descriptive, comparative and analytic methods and the theory of intertextuality. The analysis of the sources of the work revealed that in modern detective novels intertexts of art and intermedial references are important for creating detective intrigue. The novels of J. M de Prada and D. Brown use the famous Renaissance artists Giorgione and Leonardo da Vinci, while the novels of Z. Čepaitė and T. Kavaliauskas use intermediate references as slightly lesser-known artists Eugenijus Kazimierovskis and Dogu Bankov. The analysed contemporary detective novels present intriguing details from the lives of artists. In order to create and develop a detective intrigue, all analyzed texts include the intertexts of fine art (for example ‘The Tempest’, ‘Mona Lisa’, ‘Kristaus Širdis’ and ‘Orkestras’), main characters are searching for counterfeiters, trying to find out which paintings are originals and which ones are counterfeits, it is also important to focus on the symbolism that is encrypted in the intertexts of fine art.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106898
Appears in Collections:2020 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
simona_bagdonaite_md.pdf1.93 MBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.