Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106894
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Osauskienė, Karolina
Supervisor: Starkauskienė, Viktorija
Title: Socialinės paramos šeimai ir gimstamumo ryšio analizė bei vertinimas Lietuvoje
Other Title: The analysis and evaluation of the relationship between social support for families and the birth rate in Lithuania
Extent: 54 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Gerovės valstybė;Gimstamumas;Socialinė parama šeimai;Šeima;Šeimos politika;Welfare state;Birth rate;Social support for families;Family;Family policy
Abstract: Bakalauro baigiamajame darbe analizuojama mokslinė problema, kuri keliama klausimu – kokia yra socialinė parama šeimai ir ar ji skatina gimstamumą šalyje? Tyrimo objektas yra socialinės paramos šeimai ir gimstamumo ryšys. Darbo tikslas – atlikus socialinės paramos šeimai teorinę analizę, išanalizuoti ir palyginti socialinės paramos šeimai ir gimstamumo rodiklius bei įvertinti socialinės paramos šeimai įtaką apsisprendimui susilaukti vaikų Lietuvoje. Pirmoje baigiamojo darbo dalyje analizuojama gerovės valstybės, šeimos, šeimos politikos samprata. Aprašomos socialinės paramos šeimai išlaidos teoriniu aspektu. Pirmos dalies pabaigoje analizuojami ankstesnių mokslinių tyrimų gauti rezultatai, atliekama lyginamoji analizė. Antroje dalyje sudaroma tyrimo metodika, atliekama pagrindinių socialinės paramos šeimai ir gimstamumo rodiklių analizė Lietuvoje naudojant 2008-2018 m. duomenis. Taip pat atliekamas anketinės apklausos tyrimas, siekiant įvertinti socialinės paramos šeimai įtaką apsisprendimui susilaukti vaikų Lietuvoje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tokių rodiklių gerinimas kaip vienkartinė išmoka gimus vaikui, išmoka vaikui – iki kol sueina 18 metų, mokama kas mėnesį ir vaiko priežiūros atostogų trukmė neturi didelės įtakos gimstamumui Lietuvoje. Statistinių rodiklių analizė parodė, kad nors socialinės paramos šeimai sąlygos yra gerinamos ir išmokos yra didinamos, gimusiųjų skaičius Lietuvoje vis mažėja.
The bachelor thesis analyzes the problem raised by the question – what is social support for families and does it stimulate the country`s birth rate? The object of research is the relationship between social support for families and the birth rate. The aim of the thesis is after performing a theoretical analysis of the concept of social support for families, to analyze and compare the indicators of social support for families and birth rates and to evaluate the influence of social support for families on the decision to have children in Lithuania. In the first part of the bachelor thesis the concept of the welfare state, family and family policy is analyzed. The costs of social support for families are described in theoretical terms. At the end of the first part, the results of previous research are analyzed and compared. In the second part of the bachelor thesis the research methodology is developed, the analysis of the main indicators of social support for families and birth rates in Lithuania is performed using the data of the years 2008-2018. A questionnaire survey is also conducted in order to asses the impact of social support for families on the decision to have children in Lithuania. The study revealed that the improvement of such indicators as a one-time childbirth benefit, a child benefit until the age of 18 that is paid monthly and the duration of parental leave does not have a great impact on the birth rate in Lithuania. The analysis of statistical indicators has shown that although the conditions of social support for families are improving and benefits are increasing, the number of births in Lithuania is decreasing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106894
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.