Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106889
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Mockutė, Gabrielė
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Skirtingų kartų darbuotojų poreikiai
Other Title: The needs of different generations of workers
Extent: 65 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Kūdikio bumo karta;Poreikiai;Y karta;X karta;Z karta;Baby boom generation;Needs;Y generation;X generation;Z generation
Abstract: Tyrimo problema. Šiandieninė visuomenėje itin dažnai kalbama apie tai, kaip organizacijoje išlaikyti motyvuotą darbuotoją. Tačiau taip pat daug dėmesio sulaukia ir kartų tema, kurios metu atskleidžiama tai, kad skirtingų kartų darbuotojams darosi vis sunkiau atrasti bendrą kalbą ir bendradarbiauti atliekant pavestus darbus. Būtent tai gali atnešti neigiamas pasekmes organizacijai. Tam, kad išsiaiškinti kokie yra skirtingų kartų darbuotojų poreikiai buvo atliktas šis tyrimas. Tyrimo klausimas. Kokie skirtingų kartų darbuotojų poreikiai? Tyrimo objektas. Tyrimo metu bus siekiama ištirti kūdikio bumo kartos, X kartos, Y kartos bei Z kartos darbuotojus. Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti, kokie yra skirtingų kartų poreikiai Tyrimo metodologija. Pirmiausiai, išanalizuota mokslinė literatūra apie kartas bei poreikių teorija, sudaryta anketinė apklausa, kurios metus siekiama ištirti darbuotojus. Gautus duomenis išanalizuoti SPSS programa tam, kad būtų išsiaiškinta, kokie skirtingų kartų poreikiai yra aktualiausi Jiems. Rezultatai. Rezultatai parodė kad kiekviena ateinanti karta su savimi atsineša skirtingus poreikius, pvz.: kūdikio bumo kartos atstovams itin svarbus yra geras mikroklimatas, tačiau Z kartos atstovams jis visiškai neaktualus, tačiau Z kartos atstovams yra itin svarbus lankstus darbo grafikas bei galimybė dirbti dalinai iš namų, ko kūdikio bumo kartos atstovams visiškai nereikia. Išvados. • Tyrimo metu buvo pastebėta, kad X kartos atstovai labiausiai linkusi prisitaikyti karta, nes jiems poreikiai dažniausiai yra vidutiniškai svarbūs; • Y kartos atstovai yra labai panašūs su X kartos atstovais, dažniausiai jų poreikiai yra vienodi; • Kas liečia piniginius klausimus, tokius kaip : didesnis nei vidutinis rinkoje atlyginimas ir piniginiai priedai prie atlyginimo yra svarbūs visų kartų atstovams.
Investigation problem. In today’s society, it is extremely common to talk about how to keep a motivated employee in an organization. However, there is also a lot of attention paid to the intergenerational theme, which reveals that it is becoming increasingly difficult for workers of different generations to discover a common language and collaborate in the tasks assigned to them. This is what can have negative consequences for the organization. A study was conducted to find out what the needs of different generations of employees are. Research question. What are the needs of different generations of workers? Research object. The study will aim to investigate the baby boom generation, generation X, generation Y and generation Z employees. The aim. Find out what the needs of different generations are Research methodology. First of all, the scientific literature on generations and the theory of needs was analysed, and a questionnaire survey was conducted, the year of which is aimed at researching employees. Analyse the received data with the SPSS program in order to find out which needs of different generations are most relevant to them Results. The results showed that each future generation brings different needs, for example: a good microclimate is very important for the baby boomers, but it is not relevant for the Z generation, but flexible work schedules and the possibility to work part-time are very important for the Z generation. What the baby boomers don’t need at all.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106889
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons