Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106881
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baltmiškytė, Sonata
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Religinių simbolių naudojimo reklamoje etiškumo vertinimas
Other Title: Consumers ethical evaluation of using religious symbols in advertising
Extent: 64 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Etika;Reklama;Religija;Simboliai;Vartotojai;Ethics;Advertising;Religion;Symbols;Consumers
Abstract: Reklamos kūrėjai vis dažniau reklamose naudoja religinius simbolius, tokios reklamos dažniausiai sulaukia didesnio vartotojų dėmesio ir diskusijų kiekio. Mokslinėje literatūroje yra nemažai informacijos apie etiškos reklamos kūrimą, tačiau nėra pakankamai tyrimų, kaip vartotojai vertina reklamas kuriose įtraukiami religiniai simboliai. Kuriant tokias reklamas svarbu žinoti, kaip jos paveiks vartotojus, ar jos nebus laikomis per daug neetiškomis, dėl ko vartotojai gali prasčiau vertinti visą prekės ženklą. Darbo tikslas: nustatyti, kaip vartotojai vertina reklamų, kuriose naudojami religiniai simboliai, etiškumą. Darbo tyrimo objektas: vartotojų etiškumo suvokimas reklamose, kuriose naudojami religiniai simboliai. Darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje pateikiama teorinė mokslinių šaltinių analizė apie etiškos reklamos kūrimą, religinius simbolius reklamoje, jų naudojimo tikslus bei tokių reklamų etiškumą. Antrojoje darbo dalyje aprašomas atliktas tyrimas ir jo rezultatai. Tyrimo metu apklausti Lietuvos gyventojai, kurie pateikė savo nuomonę apie reklamas, kuriose naudojami religiniai simboliai, kaip vertina prekės ženklus, naudojančius tokias reklamas ir savo pasiryžimą pirkti tokiomis priemonėmis reklamuojamus produktus. Tyrimo metu nustatyta, jog reklamos, kuriose naudojami religiniai simboliai labiau atkreipia vartotojų dėmesį, tačiau jos dažniau yra vertinamos kaip neetiškos ypač jei reklamos turinys yra labai kontraversiškas. Vartotojai, net ir neetiškas reklamas laiko efektyviomis ir kai kurie vis tiek pirktų reklamuojamą produktą, tačiau tai stipriai skiriasi tarp skirtingų demografinių grupių vartotojų. Darbo pabaigoje yra pateikiama plati analizė, išvados ir pasiūlymai.
Advertisers are increasingly using religious symbols in their advertisements, and such advertisements tend to receive more consumer attention and discussions. There is a lot of information in the scientific literature on the development of ethical advertising, but there is not enough research on how consumers perceive advertising that incorporates religious symbols. When creating such advertisements, it is important to know how they will affect consumers or whether they will not be too unethical, which may lead consumers to underestimate the brand. The aim of the study: to determine how consumers evaluate the ethics of advertisements that use religious symbols. The object of the research: the perception of consumer ethics in advertisements that uses religious symbols. The paper consists of two parts. The first part presents a theoretical analysis of scientific sources on the development of ethical advertising, religious symbols in advertising, the purposes of their use and the ethics of such advertising. The second part of the paper describes the research and its results. During the research, the Lithuanian population was interviewed and provided their opinion on advertisements with concludes religious symbols, as well as the brands that use such advertisements and their determination to buy products advertised by such means. The study found that advertisements that use religious symbols are more likely to attract consumers attention, but also more likely to be considered unethical, especially if the content of the advertisement is highly controversial. Even if consumers thinks advertisement is unethical, they still find it effective and some would buy the advertised product, but this varies greatly between different demographic groups of users. At the end of the work, an extensive analysis, conclusions and suggestions are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106881
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
sonata_baltmiskyte_bd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons