Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106874
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Asadauskaitė, Akvilė
Supervisor: Bendoraitienė, Evelina
Title: Įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo kokybės vertinimas, Baltijos šalių didelių įmonių atveju
Other Title: Assessment of corporate social responsibility disclosure quality in the case of large companies in the Baltic states
Extent: 55 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Įmonių socialinė atsakomybė;ĮSA;ĮSA ataskaitų kokybė;Baltijos šalys;ĮSA vertinimas;Corporate social responsibility;CSR;Quality of CSR reports;Baltic states;Assessment of CSR
Abstract: Šio darbo tikslas - atlikti įmonių, socialinės atsakomybės atskleidimo situacijos vertinimą Baltijos šalyse ir atlikti įmonių, socialinės atsakomybės ataskaitų kokybės vertinimą Baltijos šalyse. Tyrimo objektas - įmonių socialinės atsakomybės atskleidimas. Tyrimui buvo naudota mokslinių šaltinių analizės metodas ir kokybinės turinio analizės metodas. Pirmojoje tyrimo dalyje siekiama išsiaiškinti įmonių socialinės atsakomybės sampratą, ataskaitų turinį, įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo metodikas bei atlikti ankstesnių tyrimų analizę. Antrojoje tyrimo dalyje siekiama įvertinti didžiųjų Baltijos šalių įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo situaciją ir didžiųjų Baltijos šalių įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų kokybę. Tyrimas atliekamas vertinant 34 didžiųjų Baltijos įmonių 134 ataskaitos 2015-2019m. Tyrimo šaltiniai: moksliniai šaltiniai, Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo duomenų bazė, Nasdaq Baltic duomenų bazė, Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių 2015-2019 metų viešai skelbiamos ĮSA veiklos ir metinės ataskaitos. Atlikus tyrimą, buvo padaryta išvada, kad Baltijos šalių didžiosios įmonės yra linkusios atskleisti įmonių socialinės atsakomybės ataskaitas, tačiau vyrauja žema ataskaitų kokybė.
The aim of this thesis – to evaluate the situation of corporate social responsibility disclosure in the Baltic states and to evaluate the quality of corporate social responsibility reports in the Baltic states. The object of this thesis – corporate social responsibility disclosure. The analysis of scientific literature and content analysis were used for the research. First part of the paper presents the research of the concept of corporate social responsibility, content of corporate social responsibility reports, methodology of reports disclosure and comparison of the results of previous studies. The second part of the paper presents a research methodology, analysis of the situation of corporate social responsibility disclosure in the Baltic states and analysis of the quality of corporate social responsibility reports in the Baltic states. This research was conducted analysing 134 social responsibility reports of 34 large corporates from the Baltic states 2015-2019. The sources of this thesis – scientific literature, the database of United Nations Global Compact, the database of Nasdaq Baltic, 2015-2019 publicly available corporate social responsibility annual reports of Lithuanian, Latvian, Estonian companies. The results of this research showed that companies from the Baltic states tend to disclose social responsibility reports, however, the quality of the reports tends to be low.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106874
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
akvile_asadauskaite_bd.pdf1.9 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.