Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106873
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Urbonas, Aurimas
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: BC „Šiauliai“ marketingo komunikacijų vertinimas
Other Title: The evaluation of BC "Siauliai" marketing communications
Extent: 44 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Vertinimas;Marketingas;Communication;Evaluation;Marketing
Abstract: Tyrimo problema. Dauguma organizacijų savo veikloje taiko marketingo komunikacijas arba atskirus jų elementus, tačiau toli gražu ne visos organizacijos daro tai teisingai. Ne išimtis yra ir šiame darbe nagrinėjama organizacija – Šiaulių miesto krepšinio klubas BC „Šiauliai“. Šiuo metu klubas stengiasi atsistoti ant kojų po sudėtingo periodo ir pradėti naują vystymosi etapą. Vienas pagrindinių klubo uždavinių yra pritraukti daugiau sirgalių į komandos namų rungtynes. Tai bandoma pasiekti marketingo komunikacijų priemonių pagalba, tačiau tai ne visada daroma teisingai. Patobulinęs savo marketingo komunikacijas ir transformavęs jas į integruotąsias marketingo komunikacijas, BC „Šiauliai“ galėtų pritraukti daugiau sirgalių, rėmėjų, generuoti daugiau pajamų, kas padėtų klubui sparčiau vystytis. Tyrimo klausimai. BC „Šiauliai“ marketingo komunikacijų tyrimui suformuluoti tokie klausimai: 1) Kokias marketingo komunikacijų priemones naudoja BC „Šiauliai“? 2) Ar naudojamos marketingo komunikacijų priemonės taikomos teisingai? 3) Kokie yra taisytini BC „Šiauliai“ marketingo komunikacijų momentai, kuriuos išsprendus galima būtų pritraukti daugiau sirgalių į rungtynes?
Research problem. Most organizations use marketing communications or their separate elements in their operations, but only part of them properly do this. The organization examined in this work is the Siauliai city basketball club BC Siauliai. The club is currently struggling to get back on its feet after a difficult period and begin a new phase of development. One of the main tasks of the club is to attract more fans to the team home games. Attempts are being made to do this through marketing communications, but this is not always done correctly. By improving its marketing communications and transforming them into integrated marketing communications, BC Siauliai could attract more fans, sponsors, generate more income, which would help the club to develop faster. Research questions. The following questions have been formulated for the research of BC Siauliai marketing communications: 1) What marketing communication tools does BC Siauliai use? 2) Are the marketing communication tools applied correctly? 3) What are the moments of BC Siauliai marketing communications that need to be corrected to attract more fans to the home games?
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106873
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
aurimas_urbonas_bd.pdf1.51 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons