Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106851
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Petrosevičius, Dominykas
Supervisor: Bakanauskienė, Irena
Title: VŠĮ „Kauno maratono klubas“ savanorių motyvacijos vertinimas
Other Title: Evaluation of volunteers motivation in VŠĮ "Kauno maratono klubas"
Extent: 52 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Motyvavimo priemonės;Savanoriška veikla;Savanoris;Sporto renginiai;Motivation;Motivation tools;Volunteering;Volunteer;Sport events
Abstract: Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti savanorių motyvaciją sporto renginių organizacijoje. Pirmoje darbo dalyje remiantis mokslininkų teorinėmis žiniomis visų pirma yra apžvelgiama kokia yra motyvacijos teorinė samprata ir motyvavimo priemones jai didinti. Taip pat nagrinėjama sporto renginio specifika ir veiklos principai, kurie leidžia aiškiau nustatyti motyvavimo priemones ir jas vėliau konstruoti tyrime. Antroje darbo dalyje yra analizuojama VŠĮ „Kauno maratono klubas“ savanorių motyvavimas. Atlikti šio atvejo analizę yra pasitelkiamas struktūrizuotas interviu, apklausiant atsakingą organizacijos personalą už savanorius. Taip pat yra atliekamas anonimiškas kokybinis tyrimas sudarant anketą ir identifikuojant savanorių motyvaciją.
The aim of this diploma paper is to analyze the motivation of volunteers in sports events organisation VŠĮ „Kauno maratono klubas“. First of all, the first part of the thesis, reviews the theoretical concept of motivation and tools of motivation. It also examines the specifics and operating principles of a sport event, which allows for a clearer identification of motivational factors and their subsequent construction of further research of this thesis.diploma paper. In the second part of the thesis the motivation of the volunteers in the VŠĮ „Kauno maratono klubas“ are analyzed. The analysis of this case is based on structured interview with the responsible staff of the organization for volunteers. The analysis also involve an anonymous qualitative study in the form of a questionnaire to identify the volunteers motivation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106851
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
dominykas_petrosevicius_bd.pdf1.33 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons