Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106844
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ulanovas, Edgaras
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: BC „Žalgiris“ reklaminės kampanijos „Mano pirmas“ analizė
Other Title: Analysis of BC Zalgiris advertising campaign “Zalgiris Virginity“
Extent: 47 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Reklama;Reklaminė kampanija;Tikslinė auditorija;Žinutė;Advertising;Advertising campaign;Target audience;Message
Abstract: Tyrimo problema. Sporto klubas pirmiausiai turi susikurti ištikimų sirgalių bazę bei juos pritraukti į rungtynes, parduodant jiems bilietus, sirgalių atributiką, maistą ir gėrimus varžybų metu. Tai yra vienas pagrindinių sporto klubų pajamų šaltinių. Lietuvoje komandinis sportas taip pat yra populiarus, tačiau vargu ar galima rasti nors vieną pelningai veikiančią sporto komandą. Dauguma sporto komandų didžiąją dalimi gyvena iš rėmėjų pinigų. BC „Žalgiris“ vienintelė Lietuvos sporto komanda, kuri net 40% biudžeto surenka parduodant bilietus į savo namų rungtynes, tačiau Lietuvoje yra labai daug „Žalgirio“ fanų, kurie dar niekada nesilankė komandos namų rungtynėse. Tai reiškia, kad „Žalgiris“ turi didelį potencialią pritraukiant naujus sirgalius į komandos namų rungtynes. Kaip matome, naujų sirgalių pritraukimas į rungtynes organizuojant reklamines kampanijas yra aktuali nagrinėjimo tema pasirinktai organizacijai – BC „Žalgiris“. Tyrimo klausimas. Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar reklaminė kampanija yra efektyvus įrankis sporto organizacijai pritraukiant naujus sirgalius į rungtynes? Tyrimo objektas. Šio tyrimo objektas – BC „Žalgiris“ reklaminė kampanija „Mano pirmas“. Ši kampanija buvo vykdoma 2018 – 2020 metais tikslu pritraukti į rungtynes tuos „Žalgirio“ sirgalius, kurie dar niekada nėra buvę rungtynėse. Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas – atlikti BC „Žalgiris“ reklaminės kampanijos „Mano pirmas“ analizę. Tyrimo metodai. BC „Žalgiris“ reklaminė kampanija „Mano pirmas“ buvo analizuojama stebėjimo, ekspertų interviu, statistinių duomenų analizės bei anketinės respondentų apklausos tyrimo metodų pagalba. Tyrimo rezultatai ir išvados. Reklaminė kampanija „Mano pirmas“ buvo labai efektyvi ir davė puikius rezultatus. Nepaisant to, tyrimo metu nustatyti BC „Žalgiris“ reklaminės kampanijos organizavimo taisytini momentai. Pagrindiniai taisytini momentai yra taisytini momentai yra tikslų formulavimas, reklamos kanalų pasirinkimas, efektyvumo vertinimas. Siūloma formuluojant tikslus apibrėžti tikslinę auditoriją, skaitinį vertinimą bei įgyvendinimo terminą, daugiau naudoti naujųjų medijų kanalus bei taikyti daugiau efektyvumo vertinimo metodų.
Research problem. The sports club first of all must create a base of loyal fans and attract them to the game, sell them tickets, fan attributes, food and drinks during the competition. This is one of the main sources of income for sports clubs. Team sports are also popular in Lithuania, but it is hardly possible to find at least one profitable sports team. Most sports teams live mostly on sponsorship money. BC Zalgiris is the only Lithuanian sports team that collects as much as 40% of its budget by selling tickets to its home games, but many BC Zalgiris fans in Lithuania have never attended team home games before. This means that BC Zalgiris has great potential in attracting new fans to the team's home games. As we can see, attracting new fans to the game by organizing advertising campaigns is a relevant topic for the chosen organization – BC Zalgiris. Research question. The key question in this study – is an advertising campaign an effective tool for a sports organization to attract new fans to a game? Research object. The object of this research is the BC Zalgiris advertising campaign "Zalgiris Virginity". This campaign was carried out in 2018 - 2020 to attract those Zalgiris fans who have never been to the match before. The aim of the research. This research aims to perform the analysis of the BC Zalgiris advertising campaign "Zalgiris Virginity". Research methods. BC Zalgiris advertising campaign "Zalgiris Virginity" was analyzed with the help of monitoring, expert interviews, statistical data analysis and questionnaire. Research results. The "Zalgiris Virginity" advertising campaign was very effective and gave great results. Nevertheless, during the research, the moments of organization of BC Žalgiris advertising campaign to be corrected were determined. The main moments to be corrected are the formulations of goals, selection of advertising channels, and evaluation of efficiency. It is proposed to define the target audience, numerical evaluation and implementation deadline in goals statements, to use more new media channels (influencers and social media), and to apply more efficiency evaluation methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106844
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
edgaras_ulanovas_bd.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

25
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.