Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106839
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Skrodenytė, Barbora
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Emocinio turinio naudojimo skaitmeninėje komunikacijoje vertinimas, mados industrijos atveju
Other Title: Evaluation of emotional content in digital communication, is the case of fashion industry
Extent: 72 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Emocinis turinys;Mados industrija;Turinio marketingas;Skaitmeninė komunikacija;Socialiniai tinklai;Emotional content;Fashion industry;Content marketing;Digital communication;Social networks
Abstract: Internetui užimant vis didesnę dalį mūsų kasdienio gyvenimo didžioji dalis prekės ženklų persikelia į skaitmeninę erdvę norėdamos pasiekti savo vartotojus. Konkurenciją jaučia didžioji dalis prekės ženklų, ypač mados industrijoje. Šioje sferoje viskas vyksta ypač greitai, pokyčiai dažnai skaičiuojami ne dienomis ar savaitėmis, o valandomis. Prekės ženklams vis sunkiau tampa ne tik būti matomiems, bet ir išsilaikyti. Vartotojai nebenori įsigyti tiesiog rūbų ar aksesurarų, dažniau jie nori žinoti prekės ženklo vertybes, tapatinti save su juo. Taigi, laimi tie, kurie pasirenka geriausia strategiją, kuria turinį kuris pritraukia ir sudomina vartotojus, juos išlaiko. Emocinio turinio kūrimas gali būti kaip viena iš alternatyvų norint kurti turinį, kuris teikia pridėtinę vertę. Taigi, svarbu ištirti jo teikiamą naudą, pritaikymą mados industrijoje. Tyrimo problema/klausimas – Kaip skaitmenininėje erdvėje panaudoti emocinį turinį, mados industrijoje? Tyrimo objektas – emocinis turinys skaitmeninėje mados industrijos įmonių komunikacijoje. Tyrimo tikslas – Išanalizuoti ir įvertinti emocinio turinio panaudojimą skaitmeninėje erdvėje, mados industrijoje. Tyrimo metodai – literatūros šaltinių analizė, stebėjimas, duomenų analizė, anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai – Ekspertų apklausos analizė, parodė, kad visi ekspertai skaitmeninėje erdvėje naudoja emocijas ir mano, kad tai, padeda kurti ryšį su klientu, sulaukti didesnio vartotojų įsitraukimo, padidinti pardavimus. Taip pat išskyrė, kad su jaunų žmonių, socialinių mažumų, moterų bei merginų auditorijomis emocinis turinys veikia geriausiai. Socialinio tinklo “Instagram” mados industrijos paskyrų tyrimo rezultatai parodė, kad vartojant teigiamas emocijas vaizdiniame ir tekstiniame turinyje vartotojai buvo labiau susidomėję- turinys sulaukė daugiau paspaudimų patinka ir komentarų, ypač tai paskatino rašytiniame turinyje klausimo formoje panaudotos emocijos. Tyrimo išvados – norint pasiekti geriausių rezultatų vartojant emocinį turinį svarbu išsiaiškinti ar tikslinei auditorijai veikia ši priemonė, vartoti vaizdinį ir rašytinį turinį kartu, perteikiant teigiamas emocijas. Taip pat stengtis, kad emocijos būtų natūralios, perteikiamos žmonių, nuotraukose matytųsi kūno kalba ir veido išraiška.
As the Internet occupies an increasing share of our daily lives, most brands are moving into the digital space to reach their consumers. Competition is felt by most brands, especially in the fashion industry. In this sphere, everything happens particularly fast, changes are often calculated not in days or weeks, but in hours. It is becoming increasingly difficult for brands not only to be visible but also to survive. Consumers no longer want to buy just clothes or accessories, more often they want to know the values of the brand and to identify themselves with it. So, the winners are those who choose the best strategy to create content which both attracts and engages users in order to retain them. Creating emotional content can be one of the methods of creating content which can provide added value. Thus, it is important to explore its benefits and the application of this technique in the fashion industry. Research problem / question - How to use emotional content in the digital space in the fashion industry? The object of research is emotional content creation and digital communication in fashion companies. The aim of the research is to analyze and evaluate the use of emotional content in the digital space, fashion industry. Research methods - analysis of literature sources, observation, data analysis, questionnaire survey. The results of the research - the analysis of the expert survey, showed that all experts use emotions in the digital space and believe that this helps to build a positive relationship with the customer, to achieve greater consumer involvement and to increase sales. The survey also identified that emotional content works best with audiences of young people, social minorities, women, and girls. The results of the Instagram fashion account accounts showed that users were more interested in using positive emotions in visual and textual content - the content received more clicks, likes and comments, especially due to the emotions used in the written content in the question form. Findings of the study - in order to achieve the best results when using emotional content, it is important to find out whether this tool works for the target audience, to use visual and written content together, conveying positive emotions. Also try to make emotions natural, conveyed by people, and to incorporate relevant body language and facial expression in photos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106839
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

174
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons