Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106820
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Gilytė, Roberta
Supervisor: Anglickienė, Laimutė
Title: A. Nobelio premijų reikšmė Švedijai
Other Title: The significance of Alfred Nobel prizes to Sweden
Extent: 56 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Alfredas Nobelis;Alfred Nobel;Nobelio literatūros premijos;Nobel literature prize;Nobelio premijų muziejus Stokholme;Nobel prize museum is Stockholm;Nobelio premijos;Nobel prize;Nobelio taikos premija;Nobel peace prize
Abstract: Šio darbo objektas – Nobelio premijų kuriamas Švedijos įvaizdis. Tikslas – naudojantis surinkta anketų medžiaga, spaudos analize ir kitais šaltiniais išanalizuoti kokia yra Nobelio premijų svarba Švedijai ir jos piliečiams. Uždaviniai: 1) aptarti, kaip atsirado Nobelio premijos; 2) atlikti kiekybinę spaudos analizę ir nustatyti, ar po laimėjimų padidėja Nobelio premijų laureatų švedų paminėjimai spaudoje; 3) nustatyti, kiek patys švedai žino ir kaip vertina Nobelio premijos laureatus švedus; 4) pristatyti, kaip naujienos, susijusios su Nobelio premijomis, jų įkūrėju bei laureatais pasiekia Švediją ir pasaulį, 5) aprašyti, kaip Švedijoje vyksta A. Nobelio ir jo vardo premijų laureatų idėjų sklaida. Tyrimų metodai. Darbe naudoti istorinis-lyginamasis, analizės ir aprašomasis metodai. Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 5 dalys, išvados ir priedai. Pirmoje dalyje pristatoma Alfredo Nobelio biografija, antroje dalyje aptariama spaudos analizė. Trečioje dalyje aptariami internetinės apklausos (https://apklausa.lt/f/undersokning-om-hur-svenskar-ser-pa-nobelpriset-dazvcnk/answers/new.fullpage) rezultatai. apie tai, kiek ir ką švedai žino apie savo tautiečius Nobelio premijų laureatus. Toliau aptariama, kaip Nobelio premijos yra pristatomos Nobelio premijų muziejuje Stokholme, o paskutiniame skyriuje aprašoma Nobelio premijų idėjų sklaida per kitas kultūros įstaigas. Atlikus tyrimą galima padaryti šias išvadas: 1. A. Nobelį įkurti premijų fondą paskatino ne tik altruizmas, bet ir spaudos klaidos. 2. Daugiausiai Švedijos spaudos dėmesio susilaukė literatūros premijų laureatai švedai Selma Lagerlöf ir Harry‘s Martinson‘as, taikos premijų srityje populiariausi buvo Dag‘as Hammarskjöld‘as ir Hjalmar‘as Branting‘as, tie patys laureatai buvo minimi kaip žinomiausi ir populiariausi ir autorės atliktos apklausos respondentų. 3. Švedai didžiuojasi Nobelio premijomis ir mano, kad tai yra svarbu šalies prestižui. Beveik pusė apklaustųjų seka naujienas, susijusias su Nobelio premijomis. 4. Žinios, susijusios su A. Nobeliu ir Nobelio premijomis, pasaulį pasiekia įvairiais kanalais: per spaudą, Nobelio premijų muziejus Stokholme ir Osle, Švedijos institutą, įvairias edukacines veiklas ir renginius.
The aim of research is to analyze the significance of Nobel Prizes for Sweden and its inhabitants by using the data from the online survey, press and other sources. Tasks: 1) to discuss how Nobel Prizes have been established; 2) to do a quantitative press analysis and to see whether there is a raise of Nobel Nominees in press after they are awarded; 3) to discuss how Swedish Nobel Prize nominees are important to Sweden; 4) to introduce how Nobel Prize news and news linked to Alfred Nobel reach everyone outside Sweden; 5) to depict how the ideas connected with Alfred Nobel and Nobel Prize winners spread in Sweden. The research methods: historical-comparative, analysis and description. The structure of the research. The research consists of introduction, 5 parts, conclusion and findings. In the first part Alfred Nobel’s biography and the idea to establish Nobel Prizes are presented. In the second part the press analysis is given to see whether the names of Nobel Prize winners are more frequently mentioned in the press after they have been awarded. In the third part the analysis of online survey (https://apklausa.lt/f/undersokning-om-hur-svenskar-ser-pa-nobelpriset-dazvcnk/answers/new.fullpage) the results how much the Swedish know about their countrymen Nobel Prize winners are commented and analyzed. Next there is the description of how Nobel Prizes are presented in Nobel Prize Museum in Stockholm. And finally, there is the description of dissemination of Nobel Prizes through other cultural institutions. The conclusion was made: 1. Alfred Nobel was encouraged to establish Nobel Prizes not only because of his altruism but also by mistakes in press; 2. The most popular Nobel Prize winners in literature who have got most attention are Selma Lagerlöf, Harry and Dag Hammarskjöld and Hjalmar Branting in Peace category. These winners were among the most famous and popular ones with respondents when the author was making this survey. 3. Swedes are proud of Nobel Prizes and think that it adds to their country prestige. Almost half of the respondents follow the news about Nobel Prizes 4. The world learns about Alfred Nobel and Nobel Prizes from press, in Nobel Prize Museums in Stockholm and Oslo, during various educational activities and events.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106820
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons