Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106768
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Juškaitė, Dovilė
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Vartotojų pritraukimo kultūros paslaugų rinkoje analizė
Other Title: Analysis of consumer attraction in the market of cultural services
Extent: 70 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Vartotojas;Kultūra;Marketingas;Customers;Cultural;Marketing
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - remiantis literatūros analize bei darbe atliktu tyrimu, pateikti rekomendacijas, kurios gerintų vartotojų pritraukimą Baisogalos kultūros centrui. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys – teorijos ir situacijos analizė. Pirmoje dalyje pateikiama teorinė medžiaga, kuri išanalizuoja pagrindinę darbo problemos situaciją, pateikiamos teminęs sąvokos, atsako kokie yra vartotojų skatinimo teoriniai apsektai, kokie marketingo sprendimai yra nukreipti į vartotojų pritraukimą. Dalis baigiama parenkant teoriškai, labiausiai pritraukimo pagerinimui, tinkantį 4C marketingo kompleksą. Antroje dalyje – pristatomas kiekybinio tyrimo objektas, naudojama anonimiška anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti kokie 4C marketingo komplekso elementai, labiausiai atkreipia vartotojo dėmesį. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos, kurios Baisogalos kultūros centrui padėtų pritraukti daugiau vartotojų. Raktiniai žodžiai: vartotojas, pritraukimo skatinimas, kultūra, analizė, marketingas, marketingo kompleksas.
Recommendations on how to improve customer traffic based on the literature review and the original research. There are two parts making up this bachelor thesis – theoretical and situational analysis. The first part consists of the theoretical framework, analysis of the problem, keywords, as well as providing theoretical aspects to user activity and marketing decisions that increase customer traffic. The first part is concluded with the selection of the most effective marketing framework for this particular problem – the 4C method. In the second part, the methodology of the empirical research is introduced. For this research, a quantitative method of collecting data is used to analyse what elements of the 4C model are the most compelling for customers. Finally, the conclusions of the analysis and recommendations to increase customer activity for the cultural centre of Baisogala are given. Keywords: customers, attracting, cultural, analysis, marketing, marketing mix.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106768
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
dovile_juskaite_bd.pdf1.85 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons