Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106763
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bakšinskaitė, Aušra
Supervisor: Jodaugienė, Darija
Title: Pavėsinių kiečių (Artemisia dubia Wall.) tyrimai
Other Title: Investigation of mugwort (Artemisia dubia Wall.)
Extent: 38 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Pasvėsinis kietis;Mugwort;Konkurencija;Competition;Alelopatija;Allelopathy;Piktžolių ir kultūrinių augalų sudygimas;Germination of weeds and cultivated plants;Daigų ir šaknų ilgis;Length and root heigt
Abstract: Tyrimų atlikimo laikas ir vieta. Lauko ir laboratoriniai tyrimai atlikti 2019-2020 m. LAMMC Žemdirbystės institute, Augalų mitybos ir agroekologijos skyriuje bei Agrobiologijos laboratorijoje. Tyrimo objektas: pavėsinis kietis ir jo antžeminės dalies vandeninės ištraukos, vasarinių kviečių, vasarinių rapsų, baltosios balandos, paprastosios kiaulpienės sėklos. Tyrimo tikslas: nustatyti pavėsinių kiečių produktyvumą ir jų biomasės alelopatinę įtaką kultūrinių augalų ir piktžolių sėklų dygimui. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti pavėsinių kiečių produktyvumą ir piktžolių konkurenciją; ištirti pavėsinio kiečio alelopatinį poveikį kultūrinių augalų ir piktžolių sėklų sudygimui, jų šaknų ilgiui ir daigų aukščiui. Tyrimo metodai: Pavėsinių kiečių produktyvumas ir konkurencija vertinta skaičiuojant pavėsinio kiečio atžėlimą ir piktžolių sudygimą laukeliuose. Pavėsinių kiečių alelopatinė įtaka vasarinių kviečių, vasarinių rapsų, baltosios balandos ir paprastosios kiaulpienės sėkloms, nustatyta jas daiginant vandeninių ištraukų skirtingose koncentracijose (1:10; 1:50; 1:250; 1:1250 ir 1:6250) ir distiliuotame vandenyje. Tyrimo rezultatai. Daugiausiai pavėsinio kiečio augalų I pjūties per vegetaciją laukeliuose buvo netręšiant azotu, kur augalų skaičius svyravo nuo 78,7 iki 112,0 vnt. m2. Pjaunant pavėsinius kiečius tris kartus per vegetacijos sezoną geriausiai atžėlė augalai, kurie buvo tręšiami azotu N180, augalų skaičius svyravo nuo 64,0 iki 176,0 vnt. m2. Silpnesne konkurencija pasižymėjo pavėsiniai kiečiai III pjūčių per sezoną laukeliuose, kur daugiausia nustatyta parastosios kiaulpienės (17,3-858,7 vnt. m-2) ir paprastojo varpučio (80,0-2,0 vnt. m2). Šių piktžolių paplitimą veikė dažnas pavėsinių kiečių pjovimas per vegetacijos sezoną. Stipriausia pavėsinių kiečių vandeninių ištraukų koncentracija (1:10) esmingai slopino vasarinių kviečių, vasarinių rapsų ir paprastosios kiaulpienės dygimą, šaknų ir daigų vystymąsi, lyginant su distiliuotu vandeniu. Tačiau silpnesnių koncentracijų 1:1250 ir 1:6250 vandeninės ištraukos skatino rapsų sėklų dygimą 1,8-2,7 proc. Baltosios balandos sėklų dygimą skatino (iki 21 proc.) visos pavėsinio kiečio vandeninių ištraukų koncentracijos. Pavėsinių kiečių vandeninių ištraukų koncentracijos nevienodai veikė kultūrinių augalų ir piktžolių šaknų bei daigų augimą.
Time and place of research. Field and laboratory research was performed in 2019-2020 at the Institute of Agriculture, LAMMC, Department of Plant Nutrition and Agroecology and Laboratory of Agrobiology. Research object: Mugwort and it is aqueous extracts, spring wheat, spring rape, white dove, dandelion seeds. Research aim: to determine the productivity of mugwort and their allelopathic influence on biomass germination of cultivated plants and weeds. Objectives: to investigate the productivity of mugwort and weeds competition; to determinethe allelopathic effect on germination of cultivated plants and weed seeds, their root length and height. Research methods: Productivity and competition of mugwort were assessed by calculating crop and weed germination in the fields. The allelopathic influence of mugwort on spring wheat, spring rape, white dove and dandelion seeds was determined by germination on different concentrations of aqueous extracts (1:10; 1:50; 1: 250; 1: 1250 and 1: 6250) and in distilled water. Research results: The highest number of mugwort plants at the first harvest was in treatments without nitrogen fertilization, where the number of plants ranged from 78,7 to 112,0 units m2. The plants that were fertilized with nitrogen N180 sprouted the best, after cutting three times during the vegetation season, the number of plants ranged from 64,0 to 176,0 units m2. Weaker competition was characterized by mugwort in the fields of III harvests during the season, where common dandelion (17,3-858,7 units m2) and couch-grass (80,0-2,0 units m2) were found. The prevalence of these weeds was affected by frequent cutting of mugwort during the growing season. The strongest concentration of mugwort water extracts (1:10) significantly inhibited the germination, root length and height development of spring wheat, spring rape and dandelion compared to distilled water. However, aqueous extracts of lower concentrations of 1: 1250 and 1: 6250 promoted the germination of rapeseed by 1,8-2,7 %. The germination of white dove seeds was promoted (up to 21 %) by all concentrations of mugwort aqueous extracts. Concentrations of mugwort water extracts affected the growth of cultivated plants and weed length and height unequally.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106763
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
ausra_baksinskaite_bd.pdf1.01 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.